TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L265 do L278 iz 18. oktobra 2013

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 56


 • L265 (zakonodaja) – 8. oktober 2013Sklep Sveta z dne 23. septembra 2013 o podpisu Prostovoljnega
sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko
Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in
trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v
Evropsko unijo, v imenu Evropske unije


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 960/2013 z dne 7. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


6 • L267 (zakonodaja) – 9. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 961/2013 z dne 8. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1 • L268 (zakonodaja) – 10. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 966/2013 z dne 9. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 967/2013 z dne 9. oktobra
2013 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke
za izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 27. septembra 2013 do 4.
oktobra 2013 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES)
št. 969/2006 za koruzo


11Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 968/2013 z dne 9. oktobra
2013 o določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih dovoljenj,
o zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in začasni odložitvi
vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni
sladkor


12Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 768/2013 z dne 8.
avgusta 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih
pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za
izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje
čebelarskih proizvodov ( UL
L 214, 9.8.2013
)


17 • L269 (zakonodaja) – 10. oktober 2013Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku
Unije

več o objavi
prenovljenega Carinskega zakonika Unije
>>>


1 • L270 (zakonodaja) – 11. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 970/2013 z dne 10. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3 • L272 (zakonodaja) – 12. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 974/2013 z dne 11. oktobra
2013 o odstopanjih od pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu
o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo
v okviru kvot za nekatere izdelke iz Nikaragve


10Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 975/2013 z dne 11. oktobra
2013 o odstopanjih od pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu
o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo
v okviru kvot za nekatere izdelke iz Hondurasa


20Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 976/2013 z dne 11. oktobra
2013 o odstopanjih od pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu
o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo
v okviru kvot za nekatere izdelke iz Paname


25Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 977/2013 z dne 11. oktobra
2013 o odstopanjih od pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu
o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo
v okviru kvot za nekatere izdelke iz Srednje Amerike


31Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 979/2013 z dne 11. oktobra
2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede
sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za mandarine in
mandarine satsuma, klementine, artičoke, pomaranče, hruške,
limone, jabolka ter bučke


35Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 980/2013 z dne 11. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


37Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 981/2013 z dne 11. oktobra
2013 o koeficientu dodeljevanja za zahtevke za dovoljenja za
izvoz sira v Združene države Amerike za leto 2014 v okviru
nekaterih kvot GATT


39 • L273 (zakonodaja) – 15. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 988/2013 z dne 14. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


29 • L275 (zakonodaja) – 16. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 990/2013 z dne 15. oktobra
2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1187/2009 glede izvoza mleka
in mlečnih izdelkov v Združene države Amerike in Dominikansko
republiko


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 992/2013 z dne 15. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


47Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 993/2013 z dne 15. oktobra
2013 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. oktobra 2013


49 • L276 (zakonodaja) – 17. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 995/2013 z dne 16. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3 • L277 (zakonodaja) – 18. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 997/2013 z dne 17. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 998/2013 z dne 17. oktobra
2013 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od
1. decembra 2013 do 28. februarja 2014


5Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 999/2013 z dne 17. oktobra
2013 o izdaji uvoznih dovoljenj in odobritvi uvoznih pravic na
podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh meseca oktobra
2013 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z
Uredbo (ES) št. 616/2007


7Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1000/2013 z dne 17.
oktobra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z
reprezentativnimi cenami v sektorjih perutninskega mesa in jajc
ter za albumine iz jajc


9Sklep št. 1/2013 Skupnega odbora EU-Efta za skupni tranzit z
dne 1. julija 2013 o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987
o skupnem tranzitnem postopku


14 • L278 (zakonodaja) – 18. oktober 2013Sklep Sveta in Komisije z dne 22. julija 2013 o določitvi
stališča, ki se sprejme v imenu Evropske unije in Evropske
skupnosti za atomsko energijo v Stabilizacijsko-pridružitvenem
Svetu EU-Srbija v zvezi s Sklepom
Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Srbija o sprejetju
njegovega poslovnika


1Sklep Sveta in Komisije z dne 22. julija 2013 o sklenitvi
Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Srbijo na drugi strani


14Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Srbijo na drugi strani


16 • C (informacije in objave)2013/C 294/11 – Obvestilo o veljavnih protidampinških
ukrepih v zvezi z uvozom maščobnih alkoholov in njihovih mešanic
s poreklom iz Indije v Unijo: sprememba imena družbe, za katero
velja individualna stopnja protidampinške dajatve


112013/C 295/06 – Obvestilo o sodbah Sodišča Evropske unije v
zadevah C-249/10P in C-247/10P v zvezi z Uredbo Sveta (ES) št.
1472/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in
dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz določene
obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske in Vietnama


62013/C 299/05 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterega
železnega ali jeklenega pribora (fitingov) za cevi s poreklom iz
Republike Koreje in Malezije


42013/C 300/04 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka
izravnalnih ukrepov, ki veljajo za uvoz sulfanilne kisline s
poreklom iz Indije


52013/C 300/05 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz sulfanilne
kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Indije


14(1) Besedilo velja za EGP


Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.


Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 18. oktober 2013


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih