TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L254 do L263 iz 5. oktobra 2013
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 56


  • L254 (zakonodaja) – 26. september 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 922/2013 z dne 25.
septembra 2013 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za
kmetijske proizvode s poreklom iz Nikaragve


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2013 z dne 25.
septembra 2013 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za
kmetijske proizvode s poreklom iz Paname


3Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 924/2013 z dne 25.
septembra 2013 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za
kmetijske proizvode s poreklom iz Srednje Amerike


6Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 926/2013 z dne 25.
septembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


20  • L255 (zakonodaja) – 27. september 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 930/2013 z dne 26.
septembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 931/2013 z dne 26.
septembra 2013 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo
uvoznih dovoljenj, za katere so bili zahtevki vloženi od
8. do 14. septembra 2013, za proizvode v sektorju sladkorja
v okviru nekaterih tarifnih kvot ter o odložitvi vlaganja
zahtevkov za takšna dovoljenja


11Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 932/2013 z dne 26.
septembra 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru
tarifnih kvot
, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011
za podobdobje september 2013


13Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 933/2013 z dne 26.
septembra 2013 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih
uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo
od 1. oktobra 2013 dalje


16  • L257 (zakonodaja) – 28. september 2013Obvestilo o začasni uporabi dela IV (trgovinske zadeve)
Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani
(Kostarika)


1Obvestilo o začasni uporabi dela IV (trgovinske zadeve)
Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani
(Salvador)


1Sklep Sveta z dne 23. septembra 2013 o stališču, ki se
sprejme v imenu Evropske unije v Dvostranskem nadzornem odboru v
okviru Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko
skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega
letalstva glede Sklepa št. 0004 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu


2Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 934/2013 z dne 27.
septembra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 914/2013 o
določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2013 za nekatere sheme
neposrednih podpor iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009


4Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 935/2013 z dne 27.
septembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


10  • L259 (zakonodaja) – 1. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 938/2013 z dne 30.
septembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


4Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 939/2013 z dne 30.
septembra 2013 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit,
ki se uporabljajo od 1. oktobra 2013


6Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 932/2013 z dne
26. septembra 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru
tarifnih kvot
, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011
za podobdobje september 2013 ( UL
L 255, 27.9.2013
)


9  • L260 (zakonodaja) – 2. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 941/2013 z dne 1. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3  • L261 (zakonodaja) – 3. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 947/2013 z dne 2. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


27  • L262 (zakonodaja) – 4. oktober 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 951/2013 z dne 3. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7  • L263 (zakonodaja) – 5. oktober 2013Uredba Sveta (EU) št. 953/2013 z dne 26. septembra 2013 o
spremembi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in
statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi


4Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 958/2013 z dne 4. oktobra
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


13  • C (informacije in objave)2013/C 289/06 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih
izravnalnih ukrepov

(Biodizel – Združene države Amerike – Izravnalna dajatev)


112013/C 289/07 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih
protidampinških ukrepov

(Biodizel – Združene države Amerike – Protidampinška dajatev)


12(1) Besedilo velja za EGP


Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.


Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 7. oktober 2013


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih