TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L210 do L216 iz 15. avgusta 2015


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 210 (zakonodaja) – 7. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1361 z dne 6. avgusta
2015 o razveljavitvi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
nekaterih sveč vseh vrst in podobnih izdelkov s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske
po pregledu zaradi izteka ukrepa v
skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1363 z dne 6. avgusta
2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa
za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj,
območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz
nekaterih perutninskih proizvodov v Unijo
ali njihov tranzit
skozi Unijo, v zvezi z izbruhi visokopatogene aviarne influence v
navedeni državi ( 1 )


24
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1364 z dne 6. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


35
  • L211 (zakonodaja) – 8. avgust 2015Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1369 z dne 7. avgusta
2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014 o določitvi
nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce
nekaterih vrst sadja in zelenjave


17
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1370 z dne 7. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


29
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1371 z dne 7. avgusta
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 3.
do 4. avgusta 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES)
št. 1918/2006 odprte za oljčno olje s poreklom iz Tunizije,
ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja za mesec
avgust 2015


32
2015/C 261/05

Zavezujoče tarifne informacije

(Seznam carinskih organov, ki jih
države članice imenujejo za sprejemanje zahtevkov za izdajo
zavezujoče tarifne informacije ali za izdajanje zavezujočih
tarifnih informacij)


28
  • L212 (zakonodaja) – 11. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1374 z dne 7. avgusta
2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju
sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s
surovimi diamanti


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1376 z dne 10. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


35
  • L213 (zakonodaja) – 12. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1379 z dne 11. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


4
Sklep št. 3/2015 Skupnega odbora za izvajanje, ustanovljenega
s Prostovoljnim sporazumom o partnerstvu med Evropsko unijo na
eni strani in Republiko Indonezijo na drugi strani, z dne 8.
julija 2015 o sprejetju sprememb prilog I, II in V k Sporazumu
[2015/1382]


11
2015/C 264/04

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz
natrijevega ciklamata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
,
omejenega na družbi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited in
Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited


32
  • L214 (zakonodaja) – 13. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1384 z dne 10. avgusta
2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek („knjiga sestavljank“)
z vezanimi sestavljankami, izobraževalnimi besedili, zemljevidi
in drugimi ilustracijami, izdelan iz kartona – 9503 00 69)


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1385 z dne 10. avgusta
2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek, ki se uporablja za pomoč pri
gojenju rastlin v zaprtih prostorih in pospeševanje njihove rasti
– 6307 90 98)


6
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1387 z dne 12. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


24
  • L 215 (zakonodaja) – 14. avgust 2015Sklep Sveta (EU) 2015/1389 z dne 7. maja 2015 o podpisu
Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med
Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko
Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k
Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic in o njegovi
začasni uporabi


1
Protokol o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med
Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko
Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k
Evropski uniji


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1394 z dne 13. avgusta
2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 470/2014, kakor je bila
spremenjena z Uredbo (EU) 2015/588, o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve,
uvedene na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske
, po ponovni preiskavi za ugotavljanje absorpcije v
skladu s členom 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009


42
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1395 z dne 13. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


50
2015/C 266/04

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(7304 – Cevi in votli profili,
brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla – Za prvim
odstavkom se vstavi naslednje besedilo:

Pod to tarifno številko so
zajeti tudi izdelki z navojem, ne glede na razmerje dela z
navojem v primerjavi s celotno dolžino izdelka (glej tudi
pojasnjevalno opombo HS k poglavju 73, Splošno, točka 1).)


2
2015/C 266/06

Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz
evropskega brancina in orade s poreklom iz Turčije


4
2015/C 266/07

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz
nekaterih penjenih keramičnih filtrov s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske


14
  • L216 (zakonodaja) – 15. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1398 z dne 14. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 17. avgusta 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih