TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L151 do L157 iz 23. junija 2015

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 151 (zakonodaja) – 18. junij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/932 z dne 17. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


20
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/933 z dne 17. junija 2015
o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v
zahtevkih za izdajo uvoznih dovoljenj, vloženih od 5. do
12. junija 2015 v okviru tarifnih kvot, odprtih z
Izvedbeno uredbo (EU) št. 416/2014 za nekatera žita s poreklom
iz Ukrajine


22
  • L154 (zakonodaja) – 19. junij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/943 z dne 18. junija 2015
o nujnih ukrepih za začasno ustavitev uvoza sušenega fižola iz
Nigerije
in o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009
( 1 )


8
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/944 z dne 18. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


10
  • L156 (zakonodaja) – 20. junij 2015Informacija o podpisu Protokola k Evro-mediteranskemu
sporazumu
o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na eni strani in Alžirijo na drugi
strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Alžirijo o
splošnih načelih za sodelovanje Alžirije v programih Unije


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/950 z dne 19. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/951 z dne 19. junija 2015
o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine
v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7.
junija 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini,
določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v
okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007
odprte v sektorju za perutninsko meso


11
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/952 z dne 19. junija 2015
o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v
zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7.
junija 2015, in o določitvi količin, ki se dodajo količini,
določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v
okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007
odprte v sektorju za perutninsko meso


14
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/953 z dne 19. junija 2015
o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine
v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija
2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU)
št. 413/2014 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine


17
2015/C 205/09

Zadeva C-635/13: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 23. aprila
2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul București
– Romunija) – SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională
a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și
Operațiuni Vamale Galați, prej Autoritatea Națională
a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și
Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a
Finanţelor Publice a Municipiului București (Predhodno
odločanje — Skupna carinska tarifaTarifna
uvrstitev
— Kombinirana nomenklatura — Tarifna
številka 1207Oljno seme — Tarifna
številka 1209 — Semena, ki se uporabljajo za setev —
Tarifna številka 1212 — Semena, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu — Uvoz surovih neoluščenih bučnih semen s
poreklom iz Kitajske)


7
  • L157 (zakonodaja) – 23. junij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/963 z dne 22. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


32
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/964 z dne 22. junija 2015
o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za
podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru tarifnih
kvot
, ki so z Uredbo (ES) št. 442/2009 odprte v sektorju
prašičjega mesa


34
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/965 z dne 22. junija 2015
o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za
podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru tarifne
kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 536/2007 za perutninsko meso s
poreklom iz Združenih držav Amerike


36
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/966 z dne 22. junija 2015
o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za
podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru tarifnih
kvot
, ki so z Uredbo (ES) št. 539/2007 odprte v sektorju za
jajca in jajčni albumin


38
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/967 z dne 22. junija 2015
o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za
podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru
tarifnih kvot
, ki so z Uredbo (ES) št. 1384/2007 odprte za
perutninsko meso s poreklom iz Izraela


40
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/968 z dne 22. junija 2015
o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za
podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru
tarifnih kvot
, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) št. 412/2014
odprte za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz
Ukrajine


42
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 24. junija 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih