TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L135 do L145 iz 31. maja 2013Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 56


  • L135 (zakonodaja) – 22. maj 2013Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 465/2013 z dne 16. maja 2013
o spremembi Uredbe (ES) št. 192/2007 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz določenega polietilen tereftalata

s poreklom iz Indije, Indonezije, Malezije, Republike Koreje,
Tajske in Tajvana


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 468/2013 z dne 21. maja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


8Sklep Komisije z dne 24. aprila 2013 o spremembi Sklepa
2000/745/ES o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s
protidampinškim in protisubvencijskim postopkom pri uvozu
nekaterih vrst polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije, Indonezije, Malezije, Republike Koreje, Tajvana in Tajske


19  • L136 (zakonodaja) – 23. maj 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 471/2013 z dne 22. maja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


10Izvedbeni sklep Sveta z dne 21. maja 2013 o zavrnitvi
predloga izvedbene uredbe Sveta o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst polietilen
tereftalata
s poreklom iz Indije, Tajvana in Tajske po
pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES)
št. 1225/2009 ter o zaključku postopka pregleda zaradi izteka
ukrepa glede uvoza nekaterih vrst polietilen tereftalata s
poreklom iz Indonezije in Malezije, če bi predlog uvedel dokončne
protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst polietilen
tereftalata s poreklom iz Indije, Tajvana in Tajske


12Sklep Komisije z dne 22. maja 2013 o ustavitvi
protisubvencijskega postopka glede uvoza dvokoles s poreklom
iz Ljudske republike Kitajske


15  • L137 (zakonodaja) – 23. maj 2013Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 461/2013 z dne 21. maja 2013
o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih vrst
polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije po
pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (ES)
št. 597/2009


1  • L138 (zakonodaja) – 24. maj 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 476/2013 z dne 23. maja
2013 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega
sladkorja in izvenkvotne izoglukoze do konca tržnega leta
2013/2014


5Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 477/2013 z dne 23. maja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 478/2013 z dne 23. maja
2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z
reprezentativnimi cenami v sektorjih perutninskega mesa in
jajc ter za albumine iz jajc


9  • L139 (zakonodaja) – 25. maj 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 486/2013 z dne 24. maja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


27  • L141 (zakonodaja) – 28. maj 2013Uredba Komisije (EU) št. 490/2013 z dne 27. maja 2013 o
uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s
poreklom iz Argentine in Indonezije


6Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 491/2013 z dne 27. maja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


26  • L142 (zakonodaja) – 29. maj 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 492/2013 z dne 28. maja
2013 o spremembi uredb (ES) št. 533/2007, (ES) št. 536/2007 in
(ES) št. 442/2009 glede količin, ki so na voljo za uvozne
tarifne kvote
iz navedenih uredb


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 493/2013 z dne 28. maja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3  • L143 (zakonodaja) – 30. maj 2013Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 494/2013 z dne 29. maja 2013
o izvajanju Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v
zvezi z Belorusijo


1Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 496/2013 z dne 29. maja
2013 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 732/2008 o
uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov


11Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 498/2013 z dne 29. maja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


  • L145 (zakonodaja) – 31. maj 2013Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 499/2013 z dne 30. maja
2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


4C (informacije in objave)2013/C 148/04 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih
protidampinških ukrepov

(1. 2. 2014 – Protidampinška dajatev:
Nekateri pritrdilni elementi iz železa ali jekla / LR Kitajska,
razširjeno na Malezijo)


82013/C 153/03 – Obvestilo o veljavnih protidampinških
ukrepih v zvezi z uvozom melamina s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske
v Unijo: sprememba imena družbe, za katero velja
individualna stopnja protidampinške dajatve


32013/C 153 E/29 – Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne
carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na
Kanarske otoke * Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta
z dne 15. novembra 2011 o predlogu uredbe Sveta o začasni
opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz
nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke
(KOM(2011)0259
– C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))


170(1) Besedilo velja za EGP


Vir:


Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 31. maj 2013


© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih