TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L013 do L016, iz 23. 1. 2016
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L013 (zakonodaja) – 20. januar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/57 z dne 19. januarja
2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa
za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj,
območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz
perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo ali njihov tranzit
skozi Unijo
, v zvezi z izbruhi visokopatogene aviarne
influence v zvezni državi Minnesota
( 1 )


49
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/58 z dne 19. januarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


53
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/59 z dne 19. januarja
2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil
za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od
1. do 7. januarja 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z
Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen


55
  • L014 (zakonodaja) – 21. januar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/61 z dne 20. januarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


18
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/62 z dne 20. januarja
2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne
pravice
, vloženih od 1. do 7. januarja 2016, v okviru
tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v
sektorju za perutnino


20
  • L015 (zakonodaja) – 22. januar 2016Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola k
Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo
in njenimi
državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na
drugi, da se upošteva pristop Hrvaške k Evropski uniji


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/69 z dne 21. januarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


69
  • C024 (informacije in objave) – 22. januar
    20152016/C 024/20

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. februarja
2013 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki
izmenjave pisem med Evropsko Unijo in Združenimi državami
Amerike
v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini
(GATT) 1994 glede spremembe
ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in
Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji

(12213/2012 – C7-0409/2012 – 2012/0167(NLE))


118
  • L016 (zakonodaja) – 23. januar 2015Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/74 z dne 22. januarja 2016 o
izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti
Iranu


6
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/76 z dne 22. januarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


21
Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2016/78 z dne 22. januarja 2016
o izvajanju Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
Iranu


25
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 26. januar 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih