TRINET Podpora novice

Od 1. julija 2012 dodatni davek na motorna vozila


Navodila za izračun davka na motorna vozila (DMV)

Od 1.marca 2010 dalje velja spremenjen Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV), ki namesto dosedanje progresivne stopnje obdavčitve glede na vrednost vozila uvaja obračun davka glede na količino izpusta CO2, emisijskem razredu (ti. razred Euro1 .. Euro5), glede na vrste goriva, ki se uporablja za pogon ter glede na moč motorja.

DMV se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 ter iz tarifne oznake 8711. Gre za motorna vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije. Navedeno se nanaša na sprostitev motornih vozil v prost promet ter tiste primere ponovnega uvoza, ko vozilo pred začasnim izvozom na oplemenitenje še ni bilo registrirano na območju Republike Slovenije.

Osnova za DMV je vrednost, določena v prvem do četrtem odstavku 38. člena ZDDV. Gre za carinsko vrednost, določeno v skladu z veljavnimi carinskimi predpisi Skupnosti, v katero se vštevajo, če niso že vštete dajatve izven Skupnosti in tiste, ki se plačajo zaradi uvoza, razen DDV ter z vštetimi morebitnimi postranskimi stroški.

Od 1.7.2012 dalje se k DMV prišteje dodatni davek na motorna vozila, ki se obračuna ob uvozu motornih vozil glede na prostornino motorja. Podatek o prostornini motorja je potrebno vpisati v carinsko deklaracijo v polju 31/3.MKPT s šifro NP – prostornina motorja v ccm (podatek o prostornini se vpiše v obliki 5 celih mest brez decimalk, npr. NP 2700). Podatek o prostornini se vpiše za vsa vozila, ne glede na prostornino (razen za vozila, ki so izključno na električni pogon).

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja izrabljenih motornih vozil, ostane v letu 2012 nespremenjena in znaša 0,00630 EUR/kg (osnova za obračun je masa motornega vozila, ki je navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje 75 kilogramov).

Sledi opis izračuna davka na motorna vozila za vse posamezne vrste motornih vozil. Spodaj navedene stopnje veljajo pri obračunu DMV v obdobju od 1.7.2012 dalje.

I. Vozila s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin

Motorna vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata(*):

8703 21 10 00s prostornino do vključno 1000 cm3, novi8703 23 19 00s prostornino nad 1500 do vključno 3000 cm3, novi, drugi
8703 21 90 00s prostornino do vključno 1000 cm3, rabljeni8703 23 90 00s prostornino nad 1500 do vključno 3000 cm3, rabljeni
8703 22 10 00s prostornino nad 1000 do vključno 1500 cm3, nova8703 24 10 00s prostornino nad 3000 cm3, novi
8703 22 10 00s prostornino nad 1000 do vključno 1500 cm3, rabljeni8703 24 90 00s prostornino nad 3000 cm3, rabljeni

* – za motorna vozila z Wanklovim motorjem glejte poglavje IV.Druga motorna vozila

Poleg tarifne oznake je potrebno izbrati eno izmed dodatnih taric kod ter obvezne parametre oz. količine:

 • V111 – Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ali motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena, katero uporablja kombinacijo batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata s katerim koli drugim pogonom
Obvezni parametriVrednost NC:Stopnja%Vrednost NE:Stopnja%Vrednost NP:
 Stopnja%
NC – količina izpusta CO2 v g/kmnad 25028,05 ali več0,0od 0 do 2.499
0,0
NE – stopnja izpusta »Euro«nad 230 do 25023,042,0od 2.500 do 2.999
8,0
NP – prostornina motorja v ccmnad 210 do 23018,035,0od 3.000 do 3.499
10,0
nad 190 do 21013,0od 0 do 210,0od 3.500 do 3.999
13,0
nad 170 do 1909,0od 4.000
16,0
nad 150 do 1706,0

nad 130 do 1503,0

nad 120 do 1301,5

nad 110 do 1201,0

nad 0 do 1100,5

Izjeme: 3M001 – Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30%

 • V117 – Motorno vozilo iz 18. odstavka 6. člena s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin in ni z motorjem izključno na električni pogon

Obvezni parametriVrednost NK:Stopnja%Vrednost NE:Stopnja%Vrednost NP: Stopnja%
NK – moč motorja v KWnad 12018,05 ali več0,0od 0 do 2.4990,0

NE – stopnja izpusta »Euro«

nad 90 do 12013,042,0od 2.500 do 2.9998,0
NP – prostornina motorja v ccmnad 60 do 909,035,0od 3.000 do 3.49910,0
nad 0 do 606,0od 0 do 210,0od 3.500 do 3.99913,0

od 4.00016,0

 • V118 – Trikolo ali štirikolo, katero ni z motorjem izključno na električni pogon

Obvezni parametriVrednost NK:Stopnja %Vrednost NE:Stopnja %Vrednost NP:Stopnja%
NK – moč motorja v KWnad 755,03 ali več0,0od 0 do 9990,0
NE – stopnja izpusta »Euro«nad 50 do 753,025,0od 1.0005,0
NP – prostornina motorja v ccmnad 25 do 502,0od 0 do 110,0

nad 0 do 251,5

Izjeme: 3M002 – Trikolo ali štirikolo z dvotaktnim motorjem na notranje izgorevanje: dajatev se poveča za 3%

 • Primeri izračuna DMV:
tarifa: 8703 21 1000, dodatna koda: V111
parametri: NC 190, NE 4, NP 2700
stopnja DMV: 17% (9+2+8)
tarifa: 8703 22 1000, dodatna koda: V117
parametri: NK 90, NE 4, NP 2000
stopnja DMV: 11% (9+2+0)

Pojasnilo: stopnja DMV se izračuna kot vsota posameznih stopenj glede na parametre (NC, NK, NE, NP) ter z upoštevanjem morebitnih izjem.

II. Vozila s pogonom na dizelsko gorivo

Motorna vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo, dieselskim ali poldieselskim(*):

8703 31 10 00s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3, novi8703 33 19 00s prostornino cilindrov nad 2500 cm3, novi
8703 31 90 00s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3, rabljeni8703 33 90 00s prostornino cilindrov nad 2500 cm3, rabljeni
8703 32 19 00s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 2500 cm3, novi
8703 32 90 00s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 2500 cm3, rabljeni

* – za motorna vozila z Wanklovim motorjem glejte poglavje IV.Druga motorna vozila

Poleg tarifne oznake je potrebno izbrati eno izmed dodatnih taric kod ter obvezne parametre oz. količine:

 • V112 – Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo izpusta manjšo od Euro 6

Obvezni parametriVrednost NC:Stopnja %Vrednost NE:Stopnja %Vrednost NT:Stopnja %Vrednost NP:Stopnja%
NC – količina izpusta CO2 v g/kmnad 25031,05
0,0nad 0,0055,0od 0 do 2.4990,0
NE – stopnja izpusta »Euro«nad 230 do 25026,042,0nad 0 do 0,0050,0od 2.500 do 2.9998,0
NT – količina izpusta trdih delcev v g/kmnad 210 do 23022,035,0od 3.000 do 3.49910,0
NP – prostornina motorja v ccmnad 190 do 21018,0od 0 do 210,0od 3.500 do 3.99913,0
nad 170 do 19015,0od 4.000
16,0
nad 150 do 17011,0
nad 130 do 1506,0

nad 120 do 1303,0

nad 110 do 120
2,0


nad 0 do 1101,0

Izjeme: 3M001 – Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30%

 • V113 – Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena, katero uporablja kombinacijo batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s katerim koli drugim pogonom ali motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo izpusta večjo ali enako Euro 6

Obvezni parametriVrednost NC:Stopnja %Vrednost NE:Stopnja %Vrednost NT:Stopnja %Vrednost NP:Stopnja%
NC – količina izpusta CO2 v g/kmnad 25028,06 ali več
0,0nad 0,0055,0od 0 do 2.4990,0
NE – stopnja izpusta »Euro«nad 230 do 25023,0
nad 0 do 0,0050,0od 2.500 do 2.9998,0
NT – količina izpusta trdih delcev v g/kmnad 210 do 23018,0

od 3.000 do 3.49910,0
NP – prostornina motorja v ccmnad 190 do 21013,0

od 3.500 do 3.99913,0
nad 170 do 1909,0od 4.00016,0
nad 150 do 1706,0

nad 130 do 1503,0

nad 120 do 1301,5

nad 110 do 120

1,0

nad 0 do 1100,5

Izjeme: 3M001 – Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30%

 • V118 – Trikolo ali štirikolo, katero ni z motorjem izključno na električni pogon

Obvezni parametriVrednost NK:Stopnja %Vrednost NE:Stopnja %Vrednost NP:Stopnja%
NK – moč motorja v KWnad 755,03 ali več0,0od 0 do 9990,0
NE – stopnja izpusta »Euro«nad 50 do 753,025,0od 1.000
5,0
NP – prostornina motorja v ccmnad 25 do 502,0od 0 do 110,0

nad 0 do 251,5

Izjeme: 3M002 – Trikolo ali štirikolo z dvotaktnim motorjem na notranje izgorevanje: dajatev se poveča za 3%

 • V124 – Motorno vozilo iz 18. odstavka 6. člena s pogonom na dizelsko gorivo in ni z motorjem izključno na električni pogon

Obvezni parametriVrednost NK:Stopnja %Vrednost NE:Stopnja %Vrednost NT:Stopnja %Vrednost NP:Stopnja%
NK – moč motorja v KWnad 12018,05 ali več0,0nad 0,0055,0od 0 do 2.4990,0
NE – stopnja izpusta »Euro«nad 90 do 12013,042,0nad 0 do 0,0050,0od 2.500 do 2.9998,0
NT – količina izpusta trdih delcev v g/kmnad 60 do 909,035,0od 3.000 do 3.49910,0
NP – prostornina motorja v ccmnad 0 do 606,0od 0 do 210,0od 3.500 do 3.99913,0od 4.00016,0
 • Primeri izračuna DMV:
tarifa: 8703 31 1000, dodatna koda: V112
parametri: NC 151, NE 4, NT 0,008, NP 3000
stopnja DMV: 28% (11+2+5+10)
tarifa: 8703 33 1900, dodatna koda: V113
parametri: NC 150, NE 6, NT 0,002, NP 2000
stopnja DMV: 3 % (3+0+0+0)

Pojasnilo: stopnja DMV se izračuna kot vsota posameznih stopenj glede na parametre (NC, NK, NE, NT, NP) ter z upoštevanjem morebitnih izjem.

III. Bivalna vozila

 • 8703 23 1100 – avtodom, s prostornino nad 1500 do vključno 3000 cm3, nov, na bencinski pogon

Obvezni parametriVrednost NK:Stopnja %Vrednost NE:Stopnja %Vrednost NP:Stopnja%
NK – moč motorja v KWnad 12018,05 ali več0,0od 0 do 2.4990,0
NE – stopnja izpusta »Euro«nad 90 do 12013,042,0od 2.500 do 2.9998,0
NP – prostornina motorja v ccmnad 60 do 909,035,0od 3.000 do 3.49910,0
nad 0 do 606,0od 0 do 210,0od 3.500 do 3.99913,0

od 4.00016,0
 • 8703 32 1100 – avtodom, s prostornino nad 1500 do vključno 2500 cm3, nov, na dieselski pogon
 • 8703 33 1100 – avtodom, s prostornino nad 2500 cm3, nov, na dieselski pogon

Obvezni parametriVrednost NK:Stopnja %Vrednost NE:Stopnja %Vrednost NT:Stopnja %Vrednost NP:Stopnja%
NK – moč motorja v KWnad 12018,05 ali več0,0nad 0,0055,0od 0 do 2.4990,0
NE – stopnja izpusta »Euro«nad 90 do 12013,042,0nad 0 do 0,0050,0od 2.500 do 2.9998,0
NT – količina izpusta trdih delcev v g/kmnad 60 do 909,035,0od 3.000 do 3.49910,0
NP – prostornina motorja v ccmnad 0 do 606,0od 0 do 210,0od 3.500 do 3.99913,0od 4.00016,0

IV. Druga motorna vozila

8703 90 1000 – Motorna vozila z električnim motorjem:

 • V114 – Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z električnim pogonom:
Obvezni parametriVrednost NC:Stopnja %
NC – količina izpusta CO2 v g/kmnad 25028,0

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih