TRINET Podpora novice

Obračun okoljske dajatve za gorljive organske snovi


 • tekoča goriva,


 • plinasta goriva,


 • trdna goriva,


 • gorljive organske snovi.V šifrantu dajatev Priloge
2 Pravilnika
o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se
uporabljajo v carinskih postopkih (Url. 35/04, 48/04, 97/04, 100/04,
35/05), je okoljska dajatev razdeljena na: • 25 – taksa za obremenjevanje zraka z
  emisijo CO2 od tekočih goriv,


 • 26 – taksa za obremenjevanje zraka z
  emisijo CO2 od plinastih goriv,


 • 27 – taksa za obremenjevanje zraka z
  emisijo CO2 od trdih goriv.Okoljske dajatve za gorljive organske snovi ni
navedene.
Vprašanje: Trinet:-> GCU


Katero vrsto dajatve v polju 47/1 enotne upravne listine morajo uporabiti
zavezanci, ki zaradi sežiganja sproščajo v prost promet
gorljive organske snovi
(etan, odpadna olja, komunalne odpadke)
in katero nacionalno dodatno TARIC kodo morajo uporabiti v petem
podpolju polja 33?
Odgovor: GCU:-> Trinet


Številka: 910-02/362-1/2005/0310-080
Datum:
29.06.2005


Trinet Informatika, d.o.o.
Leskoškova
cesta 12
1000 Ljubljana


Zadeva: Obračun okoljske dajatve za gorljive organske
snovi
Zveza: vaš dopis št. 576-51 -jp-curs/2005, z
dne 31.05.2005


Na Generalni carinski urad ste naslovili vprašanje
v zvezi z obračunom okoljske dajatve za gorljive organske snovi.


Drugi odstavek 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje zraka z emisijo ogijikovega dioksida (Ur.
l. RS, št. 43/05
) določa, da morajo zavezanci za plačilo
okoljske dajatve zaradi sežiganja gorijivih organskih snovi pri
Ministrstvu za okolje in prostor vložiti izpolnjeno napoved za
plačilo okoljske dajatve do 31. marca tekočega leta za preteklo
koledarsko leto. V skladu s prvim odstavkom 7. člena omenjene uredbe
Ministrstvo za okolje in prostor zavezancu z odločbo odmeri okoljsko
dajatev do 31. oktobra tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
Način plačila je predpisan v 8. členu uredbe, ki pravi, da zavezanec
za plačilo okoljske dajatve zaradi sežiganja gorljivih organskih
snovi le-to plačuje med koledarskim letom v obliki mesečnih
akontacij, ki znašajo dvanajstino zadnje odmerjene okoljske
dajatve.


Na podlagi 13. člena uredbe se pri uvozu obračunava
okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva, ki se obračunava in
plačuje v skladu s carinskimi predpisi, kot da bi bila uvozna
dajatev, razen, če je plačilo okoljske dajatve odloženo v skladu s to
uredbo.


Iz zgoraj navedenega sledi, da se pri uvozu
obračunava in plačuje okoljska dajatev samo za trdna, tekoča in
plinasta goriva iz Priloge 1 uredbe, za gorijive organske snovi pa
zavezanci plačujejo mesečne akontacije in jim pri uvozu ni potrebno
obračunavati in plačevati okoljske dajatve zaradi sežiganja. Zaradi
tega za izpolnjevanje EUL tudi ni predvidenih posebnih šifer
za to dajatev
.


Lep pozdrav,


Pripravila: Monika Logar


Odprava: pošta
Povezave:
Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih