TRINET Podpora novice

Novo na strani CURS – Navodilo št. 13/2005

Pravna podlaga


Pravna podlaga je v naslednjih uredbah: • Uredba
  Sveta št. 3448/1993
  , z dne 6. decembra 1993, o
  trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo
  kmetijskih proizvodov; popravki in spremembe: 1097/98, 2491/98,
  2580/00 (v nadaljevanju: uredba št. 3448/1993);


 • Uredba
  Komisije št. 1043/2005
  , z dne 30. junija 2005, o
  izvajanju Uredbe Sveta št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja
  izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot
  blago, ki ni zajeto v prilogi I k pogodbi, in meril za določanje
  višine teh nadomestil (v nadaljevanju: uredba št.
  1043/2005);


 • Uredba
  Sveta (EGS) št. 2771/75
  , z dne 29. oktobra 1975, o skupni
  tržni ureditvi za jajca; popravki in spremembe: 368/1976, 3643/1981,
  3768/1985, 1475/1986, 4000/1987, 3207/1988, 1235/1989, 1574/1993,
  3290/1994, 2916/1995, 1516/1996, 493/2002, 806/2003 (v nadaljevanju:
  uredba št. 2771/75);


 • Uredba
  Sveta (ES) št. 1255/1999
  , z dne 17. maja 1999, o skupni
  organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov; popravki in spremembe:
  1040/2000, 1526/2000, 1670/2000, 509/2002, 806/2003, 1787/2003,
  186/2004 (v nadaljevanju: uredba št. 1255/1999);


 • Uredba
  Sveta (ES) št 1260/2001
  , z dne 19. junija 2001, o skupni
  ureditvi trgov za sladkor; popravki in spremembe: 680/2002,
  2196/2003, 39/2004 (v nadaljevanju: uredba št. 1260/2001);


 • Uredba
  Sveta (ES) št. 1784/2003
  , z dne 29. septembra 2003, o
  skupni ureditvi trga za žita (v nadaljevanju: uredba št.
  1784/2003);


 • Uredba
  Sveta (ES) št. 1785/2003
  , z dne 29. septembra 2003, o
  skupni ureditvi trga za riž (v nadaljevanju: uredba št.
  1785/2003);


 • Uredba
  Komisije št. 800/1999
  , z dne 15. aprila 1999, o skupnih
  podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za
  kmetijske proizvode; popravki in spremembe: 1557/2000, 90/2001,
  2299/2001, 1253/2002, 444/2003, 2010/2003, 671/2004 (v nadaljevanju:
  uredba št. 800/1999);


 • Uredba
  Komisije št. 1291/2000
  , z dne 9. junija 2000, o določitvi
  skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih
  dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske
  proizvode; popravki in spremembe: 2299/2001, 325/2003, 322/2004 (v
  nadaljevanju: uredba št. 1291/2000);


 • Uredba
  Komisije št. 2090/2002
  , z dne 26. novembra 2002, o
  določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta št. 386/90
  glede fizičnih pregledov, opravljenih pri izvozu kmetijskih
  proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje za nadomestila; popravki in
  dopolnitve: 444/2003, 1429/2003, 909/2004 (v nadaljevanju: uredba
  št. 2090/2002).

Vir:


Carinska
uprava RS:


Navodila – kliknite tukaj>>>: • Navodilo
  13/2005
  – Navodilo o posebnostih pri izvoznem postopku
  kmetijskih proizvodov, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v prilogi I
  k pogodbi
   • Priloga
    1
    : Vzorec deklarirane sestave proizvoda


   • Priloga
    2
    : Vzorec vloge za registracijo proizvodne formule (recepture)


Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih