TRINET Podpora novice

Nova TLM verzija 2.86.140.1906 – NCTS faza 4

 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si


1.) Namestitev NCTS faza 4

V Sloveniji se na področju tranzitnih carinskih postopkov uvaja NCTS faza 4, ki omogoča podporo varnostnim in varstvenim zahtevam in prinaša nove funkcionalnosti: nov postopek poizvedb in izterjav, obveščanje OLAF-a v primeru pošiljk občutljivega blaga, idr.

 

Za pričetek uporabe NCTS faze je potrebno najprej namestiti TLM verzijo 2.86.140.1906 (ali višjo).

Po uspešni namestitvi verzije je potrebno ustrezno nastaviti programske nastavitve posameznih modulov:

 

za modul Tranzit – NCTS odpreme:

 • odprite modul Tranzit – NCTS odpreme

 • izberite meni Tranzit – NCTS Odpreme ter ukaz Programske nastavitve

 • v polju Uporablja NCTS? vrednost 2-Da-NCTS Faza 3.2.1. spremenite v 3-Da-NCTS Faza 4

 • če uporabljate več lokacij, polje ustrezno spremenite pri vseh tistih lokacijah, kjer se uporablja modul NCTS Odpreme

 • vnesene programske nastavitve shranite z ukazom Shrani

NCTS odpreme - programske nastavitve

 

za modul Tranzit – NCTS prispetja:

 • odprite modul Tranzit – NCTS prispetja

 • izberite meni Tranzit – NCTS Prispetja ter ukaz Programske nastavitve

 • v polju Uporablja NCTS? vrednost 2-Da-NCTS Faza 3.2.1. spremenite v 3-Da-NCTS Faza 4

 • če uporabljate več lokacij, polje ustrezno spremenite pri vseh tistih lokacijah, kjer se uporablja modul NCTS Prispetja

 • vnesene programske nastavitve shranite z ukazom Shrani

 
Programske nastavitve - NCTS prispetja
 
 
 
 

Opozarjam uporabnike, da je omenjene spremembe potrebno opraviti šele potem, ko bo CURS NCTS fazo 4 vključil v produkcijskem RIP okolju – predvidoma v nedeljo, 12.julija 2009 v popoldanskem času. Podrobnejše informacije o delovanju informacijskih sistemov CURS so na voljo tukaj: Informacije o razpoložljivosti informacijskih sistemov carinske službe

 

 


 

2.) Opis novosti – NCTS postopek odpreme in NCTS postopek prispetja

 
NCTS postopek odpreme:
 
Osnovna funkcionalnost tranzitnega sistema NCTS se z uvedbo faze 4 ne spreminja. Uporabniki zato modul Tranzit – NCTS Odpreme uporabljajo tako kot doslej: najprej izpolnijo tranzitno deklaracijo, jo pošljejo v RIP, ko je deklaracija prevzeta izpišejo pooblastilo za prevzem listin oz. ko je deklaracija prepuščena izpišejo spremno tranzitno listino (STVL).
 
Opis novosti:
 • pri glavnem zavezancu je potrebno v polju TIN vpisati EORI številko (za slovenska podjetja se uporabi davčna številka, pravne osebe iz drugih držav članic pa pridobijo številko EORI v tisti državi članici, v kateri imajo sedež)

 • v primeru, ko tranzitno blago spremlja TIR zvezek, se v polje Zavezanec vpiše podatke o imetniku TIR zvezka (iz polja 4 na zvezku TIR). V polju TIN je potrebno vpisati EORI številko, v polju Holder ID TIR pa je potrebno vpisati identifikacijsko IRU številko imetnika TIR zvezka, ki je odtisnjena v polju 4 zvezka TIR (npr. TUR/042/12744).  Če imetnik TIR zvezka še ni pridobil EORI številke, se lahko v polju TIN uporabi identifikacijska IRU številka imetnika ali pa ad-hoc EORI številka SIA3333333. Hkrati se imetnika TIR zvezka pozove k registraciji oz. pridobitvi lastne EORI številke. 

NCTS odpreme - TIR

 • vnos varnostnih podatkov z uvedbo NCTS faze 4 v prehodnem obdobju niso obvezni. Predlagam, da podatkov v zavihku Varnostni podatki začasno še ne vnašate (dokler vnos teh podatkov ne bo ustrezno potrjen s strani CURS).

 • uporabljajo se novi izpisi (npr. STVL – spremna tranzitno/varnostna listina, ki nadomešča stari obrazec FormA). Nove izpise bodo uporabniki prejeli v okviru samodejnih posodobitev šifrantov. V primeru pomožnega postopka, ki je predhodno odobren s strani carinskega urada, se tranzitne deklaracije ne pošilja v RIP, ampak se za deklaracijo najprej uporabi ukaz Pomožni postopek, nato pa izpiše obrazec STVL-Pomožni postopek v treh izvodih.

NCTS Odpreme - tiskanje

 
 
NCTS postopek prispetja:
 
Osnovna funkcionalnost tranzitnega sistema NCTS se z uvedbo faze 4 delno spreminja (na račun vključitve sistema SI-NCTS v okvir informacijskega sistema CURS). Uporabniki modul Tranzit – NCTS Prispetje uporabljajo za zaključitev tranzitnih postopkov: najprej izpolnijo obvestilo o prispeli pošiljki – vpišejo MRN številko tranzitne deklaracije in obvestilo pošljejo v RIP. V rednem postopku počakajo, da je deklaracija prepuščena, pooblaščeni prejemniki pa tako kot doslej počakajo na dovoljenje za raztovor blaga. Po poslanih zaznamkih pri raztovoru bo deklaracija prepuščena. Zahtevka za dodelitev kontrolne K40 številko ni več potrebno uporabljati.
 
Opis novosti:
 • NCTS postopek prispetja se uporablja tudi v rednem postopku

 • spremenjen je način izpolnjevanja polja Kraj predložitve blaga. Glede na vpisani carinski urad predložitve blaga se v polje vpiše PC KOPER, če je urad predložitve SI006044 – Luka Koper, MEJA HR, če gre za urad predložitve na SI/HR meji (npr. SI001123 – Obrežje) oz. se vpiše NOTRANJOST v vseh ostalih primerih.

NCTS prispetja - Kraj predložitve

 • zahtevkov za dodelitev kontrole K40 številke ni več potrebno uporabljati. Podatke o tranzitni NCTS deklaraciji je potrebno vpisati kot predhodni dokument v deklaracijo za drugo carinsko dovoljeno rabo: npr. v primeru AIS carinske deklaracije za sprostitev v prost promet se podatke o tranzitni deklaraciji vpiše kot predhodni dokument v polje 40 v obliki Z / 821 / MRN številka tranzitne deklaracije. Uporabniki modula Knjigovodski vpisi vpišejo MRN številko v knjigovodski vpis (polje MRN številka v glavi knjigovodskega vpisa). Program bo vpisano MRN številko pri izdelavi AIS dopolnilne oz. dokončne deklaracije vpisal v ustrezna polja (program bo vpisal dva predhodna dokumenta Y/CLE/številka KV in Z/821/številka MRN).

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

 


 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 12. julij 2009

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih