TRINET Podpora novice

Nov TLM modul ECS2 Manifest – Navodila za uporabo

 

Navodila za uporabo

Verzija dokumenta 1.0 

 

Evropska Komisija je uvedla sistem AES faza 2 zaradi uskladitve z zakonodajnimi zahtevami Carinskega zakonika Unije 952/2013 (CZU) ter uskladitve z novim podatkovnim naborom iz priloge B Delegirane uredbe 2015/2446 in Izvedbene uredbe 2015/2447 CZU (DU/IU), ob tem pa so v AES2 omogočene tudi nacionalne dopolnitve posameznih držav.

V Sloveniji se bo AES2 začel uporabljati dne 24.05.2023 ob 0:00

 
Zaradi novega evropskega podatkovnega modela ter novih elekronskih sporočil smo pripravili nov TLM modul ECS2 Manifest. Za izdelavo novega izvoznega manifesta po uvedbi AES2 bo potrebno uporabiti nov TLM modul.

Nov modul zaženete v razdelku TLMv4, nato izberete modul  ECS2 – manifest.

Modul ECS2 – manifest se bo odprl v novem TLM klientu v4 in prikazal seznam izdelanih ECS2 izvoznih manifestov.
 
Prikaz seznama manifestov je razdeljen na prikaz manifestov zgoraj, prikaz postavk v srednjem delu ter prikaz pripadajočega seznama deklaracij v manifestu v spodnjem delu zaslona. Podatki vpisani v manifestu so na ta način vidni brez odpiranja glave oz. postavke deklaracije.

 

Navodila za uporabo so začasna, saj bomo postopek izdelave manifesta še izpopolnili.

 

 
 

1.) Vnos novega manifesta 

 

Novo prispetje vnesemo z ukazom Vnesi / Nov dokument. Vnos novega izvoznega manifesta je razdeljen na:

 • vnos glave manifesta 
  • vnos prevoznika in kontaktne osebe
 • vnos postavke 
  • vnos prevozne listine
  • vnos skupne bruto teže in skupnega števila tovorkov
 • vnos seznama deklaracij
  • vpiše se seznam MRN številk s pripadajočo bruto težo in številom tovorkov

 

 

1.1.)  Zavihek Deklaracija

 

Vpišejo se podatki o izvoznem manifestu:

 • Datum predložitve:
  • datum vložitve manifesta
 • Urad izstopa:
  • Vpiše se carinski urad izstopa 
 • Ustreza:
  • vpiše se Da, če prijavljeni podatki v izvoznem manifestu ustrezajo dejanskemu stanju
  • vpiše se Ne, če obstajajo neskladja (npr. blago je prispelo z drugim prevoznim sredstvom, kot je prijavljeno na deklaraciji)
 • Dovoljenje:
  • trenutno se ne izpolnjuje
 • Transport ob prehodu meje:
  • Vpiše se podatke o aktivnem prevoznem sredstvu ob izstopu pošiljke iz carinskega območja EU. Vnos ni obvezen
 • Prevoznik:
  • vpiše se podatke o prevozniku blaga (ob izstopu blaga iz EU)
  • vpiše se podatke o kontaktni osebi

  

2.) Vnos postavke manifesta

 

V postavko manifesta se vpišejo podatki o prevozni listini, ki je vključena v izvozni manifest: 

 • Prevozna listina

  :

  • vnese se referenčno številko prevozne listine 
 • Bruto masa

  :

  • vnese se skupno bruto maso (izpolni program)
 • Pakiranje:
  • vnese se podatke o pakiranjih: (prevladujočo) šifro pakiranj, oznake ter skupno število pakiranj (izpolni program)
  • število tovorkov: v primeru samo razsutega blaga, se število tovorkov ne vpiše, v ostalih primerih je število tovorkov obvezno
  • odpremne oznake: v primeru samo razsutega oz. nepakiranega blaga so oznake opcijske, v ostalih primerih pa so oznake obvezne
 • vnos ostalih polj ni obvezen

 

3.) Vnos seznama deklaracij

 

V razdelek Carinski podatki se vpiše seznam deklaracij. V seznam deklaracij se vpisuje podatke o:

 • AES/AES2 izvoznih deklaracijah
 • ECS/ECS2 izstopnih skupnih deklaracijah
 • Obvestil o ponovnem izvozu
 • T2L potrdil o poreklu DSSE

 

Za posamezno deklaracijo se vpiše: 

 • MRN številka

  :

  • vnese se MRN številko deklaracije 
 • Celotna pošiljka

  :

  • izbere se Da – celotna pošiljka ali Ne – Delna pošiljka    
 • Število pakiranj:
  • vpiše se skupno število pakiranj v deklaraciji (v primeru razsutega blaga, se polje ne izpolni)
 • Bruto masa:
  • vnese se skupna bruto teža v deklaraciji
 • Postavka:
  • privzeto se vnese številka postavke 1 

V primeru večjega števila MRN številk se podatke lahko vpiše z ukazom Prilepi.

    

4.) RIP

 

Za pošiljanje deklaracije na carino se uporabi ukaz RIP ter izbere vrsto sporočila:

 • ECS manifest (sporočilo IE547)

 

Odgovore carine se prevzame z ukazom Sprejem odgovorov, z ukazom RIP paketi pa je omogočen pregled izmenjave sporočil s prikazom podrobnosti sporočila. Primer – pregled napak v zavrnjenem manifestu:

 • Izberite ukaz RIP paketi
 • V seznamu sporočil je potrebno izbrati zadnje prejeto sporočilo (npr. IE056)
 • Izberite zavihek Funkcionalne napake

Če je manifest zavrnjen, se manifest lahko popravi in ponovno pošlje (predhodno storniranje statusa ni potrebno).

 

5.) Tiskanje

 

Izpisi so v pripravi.

 

6.) Ostalo

 

Nov ECS2 manifest je možno pripraviti tudi s prenosom podatkov iz prenosnih tabel, ki jih predhodno napolnite npr. s prenosom iz excel dokumenta. Uporabiti je možno tudi obstoječe prenose podatkov za modul ECS manifest. Na voljo je tudi izdelava manifesta na podlagi XML datoteke (xml datoteka mora biti v obliki ECS2 manifest oz. pripravljena z ukazom Prenos podatkov / V XML datoteko) – s tem lahko npr. preverimo pravilnost vašega manifesta (pripravite manifest v xml obliki z ukazom Prenos podatkov / V XML datoteko, nato pa nam shranjen manifest v xml obliki pošljite po elektronski pošti).

Na voljo so ukazi:

 • Vnesi / Včitaj podatke / Zunanji viri – izdelava novega manifesta iz prenosnih tabel
 • Vnesi / Včitaj podatke / Iz XML datoteke – izdelava novega manifesta s prenosom iz XML datoteke  
 
 
 

 
 
Za dodatna pojasnila oz. navodila se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si
 

 

Ljubljana, 23. maj 2023

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

Arhiv sprememb:

* Verzija 1.0, 23.05.2023, osnovna navodila za uporabo

 

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih