TRINET Podpora novice

Modul TLM AES – navodila za uporabo


 1. Zagon in uporaba modula TLM AES


 2. Prenos podatkov iz EUL v novo AES
  izvozno deklaracijo


 3. Izpolnjevanje AES deklaracije


 4. RIP AES deklaracije


 5. Avtomatski prenos šifer za
  opravlanje poslov zastopanjaPodrobnejša navodila bodo objavljena naknadno. Prosimo vas,
da vprašanja, povezana z uporabo modula AES oz. vprašanja,
povezana z delovanjem sistema AES, posredujte na naslov
helpdesk@trinet.si


1.) Zagon modula TLM AES


Modul AES zaženete z ukazom Moduli (1)
in v seznamu modulov izberete modul AES . Lahko pa modul izberete iz seznama priljubljenih modulov (2).


Pri uporabi modula so na voljo enaki ukazi kot npr. v modulu EUL
(dodajanje, urejanje, kloniranje, razbijanje stroškov,
tiskanje, pošiljanje v RIP, ipd).1. možnost


Moduli -> AES

2. možnost


Klik na znak priljubljene (znak srce), naziv AES
premaknete iz Razpoložljivi moduli v Priljubljeni
moduli
, ime razdelka po želji preimenujete (npr. AES). AES se
nahaja v seznamu „Priljubljeni moduli“
2.) Prenos podatkov iz EUL v novo AES
izvozno deklaracijo


Pri izdelavi nove AES deklaracije lahko uporabite postopek
kloniranja podatkov iz predhodno izdelane EUL izvozne deklaracije.


Pojdite v Modul EUL (1)
-> v seznamu deklaracij poiščite poljubno Izvozno
deklaracijo
(2) -> v
orodni vrstici kliknite ikono AES (3) -> odpre se pogovorno
okno Izberi tip (4) za izbor vrste izvozne deklaracije ->
podatki iz izvozne deklaracije modula EUL se prenesejo v AES
deklaracijo
(5).3.) Izpolnjevanje AES deklaracije


Izpolnjevanje AES izvozne deklaracije temelji na Pravilniku za
izpolnjevanje EUL, zato veljajo enaka pravila (ter isti šifranti)
kot pri izpoljevanju EUL izvoznih deklaracij. Upoštevajte pa
naslednje spremembe:


Glava deklaracije: • LRN številka: lokalna referenčna številka
  dokumenta. Identifikacijska številka deklaracije pri
  deklarantu. Polje ima podobno vlogo kot npr. opravilna številka.
  Polje izpolni program


 • Opravilna številka: opravilna številka
  deklaracije. Po potrebi lahko z ukazom AES / Programske
  nastavitve
  preverite nastavitve številčenja. Pri tem
  upoštevajte, da so AES deklaracije shranjene v svoji tabeli,
  zato je številčenje AES izvoznih deklaracij ločeno od
  številčenja EUL (uvoznih) deklaracij


 • MRN številka: referenčna številka
  premika, identifikacijska številka deklaracije, preko katere
  so podatki v deklaraciji dostopni vsem carinskim uradom v EU. Polje
  izpolni program (potem, ko je deklaracija poslana v RIP in je
  sprejeta pri uradu izvoza)


 • Polje 15 Država odpreme: polje se izpolni v primeru,
  da se blago odpremlja iz ene državo odpreme. Če je držav odpreme
  več, se polje ne izpolni – v tem primeru se podatek o državi odpreme
  vpiše v imenovanje


 • Polje 17 Namembna država: polje se izpolni v primeru,
  da se blago odpremlja v eno namembno državo. Če je namembnih držav
  več, se polje ne izpolni – v tem primeru se podatek o namembni
  državi vpiše v imenovanje


 • Polje 29 Urad izstopa: vpiše se država in šifra
  carinskega urada, kjer bo blago izstopilo iz carinskega območja EU


 • Polje 2 Pošiljatelj: polje se izpolni v
  primeru, da blago odpremlja en pošiljatelj. Če je
  pošiljateljev več, se polje ne izpolni – v tem primeru se
  podatek o pošiljateljih vpiše v imenovanje


 • Polje 8 Prejemnik: polje se izpolni v primeru, da
  blago odpremlja k enemu prejemniku. Če je prejemnikov več, se polje
  ne izpolni – v tem primeru se podatek o prejemnikih vpiše v
  imenovanje


 • Polje B Rezultati kontrole: pri rednih postopkih se
  polje ne izpolni; polje se izpolni samo v primeru poenostavljenih
  postopkov – v primeru AES začetne deklaracije oz. dokončne
  deklaracije za hišno carinjenje
  . Polje se ne izpolni v
  primeru dopolnilnih deklaracij tipa Y (dovoljenja PI), polje se prav
  tako ne izpolni tudi v primeru dopolnilnih deklaracij, ko je bil
  postopek izvoza pričet z Listom 3 oz. z začetno AES deklaracijo


 • Polje 54 Deklarant: ker je polje vezano na uporabo
  elektronskega podpisa, je deklaranta potrebno izbrati iz šifranta
  Oseb (prosti vpis ni mogoč)


 • Polje 30 Blago se nahaja: polje je razdeljeno na štiri
  podpolja, ki se izpolnijo glede na tip deklaracije oz. carinski
  postopek:
    30a. Oznaka dogovorjene lokacije: izpolni se samo v
    primeru rednega postopka, vpiše se šifra dovoljene
    lokacije izven uradnih mest carinjenja (v skladu z ustreznim
    dovoljenjem za kraj predložitve blaga pri izvozu)
    30b.
    Oznaka dogovorjene lokacije: izpolni se v primeru rednega postopka
    (vpiše se npr. skladišče polje 2A, parkirišče
    IE/tovornjak)
    30c. Dovoljena lokacija blaga: izpolni se
    v primeru poenostavljenega postopka, vpiše se šifra
    (oz. kratek naziv) lokacije iz dovoljenja za poenostavitev
    30d.
    Drug carinski prostor: izpolni se v primeru poenostavljenega
    postopka, v primerih, ko ni izpolnjeno polje B rezultati kontrole
    (npr. vlaganje dopolnilne deklaracije za deklaracije začete z
    listom 3). Vpiše se oznaka: Dopolnilna

Primer izpolnjenega polja 30 v rednem postopku:Imenovanja: • Polje 15 Država odpreme: polje se izpolni samo v
  primeru, da se blago odpremlja iz več različnih držav odpreme.
  Vpisati je potrebno ustrezno število imenovanj, ločeno za
  vsako državo odpreme.


 • Polje 17 Namembna država: polje se izpolni samo v
  primeru, da se blago odpremlja v več namembnih držav. Vpisati je
  potrebno ustrezno število imenovanj, ločeno za vsako namembno
  državo.


 • Polje 40 predhodni dokumenti: sistem AES dovoljuje
  vpis največ devet predhodnih dokumentov na posamezni postavki


 • Polje 2 Pošiljatelj: polje se izpolni samo v
  primeru, da blago odpremlja več pošiljateljev. Vpisati je
  potrebno ustrezno število imenovanj, ločeno za vsakega
  pošiljatelja.


 • Polje 8 Prejemnik: polje se izpolni v primeru, da
  blago odpremlja k enemu prejemniku. Vpisati je potrebno ustrezno
  število imenovanj, ločeno za vsakega prejemnika.


4.) RIP AES deklaracije


Pogoj za uspešno pošiljanje v CIS (carinski
informacijski sistem), je pravilno izpolnjena AES – CIS
registracija (gl. točko 6 navodila za namestitev – kliknite
tukaj>>
)


Poleg ukazov Pošlji v RIP (1), Umik deklaracije
(3), Storno RIP (5), Osveži status (7) ter Sprejmi
odgovore
(8), so dodane možnosti za Ročno pošiljanje
(2) in Umik deklaracije – ročno pošiljanje (4).


Z izbiro ukaza za ročno pošiljanje, se vam odpre pogovorno
okno Parametri za RIP. Polja,
ki jih boste izpolnili v tej deklaraciji veljajo le za konkretno
deklaracijo. Ostali uporabniki bodo pošiljali v RIP v skladu
z nastavitvami v AES – CIS registracija.

Kratek opis delovanja sistema AES – opis postopka RIP velja za
redne postopke: • izpolnite novo AES izvozno deklaracijo


 • deklaracijo pošljete v RIP; status deklaracije je
  1-Vložen


 • če deklaracija vsebuje napake, je zavrnjena; status
  deklaracije 2-Zavrnjen. Deklaracijo lahko ustrezno popravite
  in jo ponovno pošljete v RIP


 • pravilna deklaracija je sprejeta, sistem AES deklaraciji
  dodeli MRN številko; status deklaracije je 3-Formalno
  sprejet


 • po prejemu MRN številke izpišete obrazec List1
  (na prazen papir A4). Obrazec List1 nato z spremljajočo
  dokumentacijo predložite na urad izvoza


 • v primeru nepravilnosti pri pregledu pošiljke carinski
  delavec deklaracijo zavrne, status deklaracije se spremeni v Ni
  prepuščeno v izvoz


 • sicer carinski delavec deklaracijo prepusti v izvoz, status
  deklaracije se spremeni v 12-Prepuščen v izvoz


 • po prejemu obvestila o prepustitvi v izvoz, se izpiše
  obrazec SIL, blago se lahko napoti na urad izstopa


 • po prejemu potrditve izstopa iz EU, se status deklaracije
  spremeni v 14-ZaključenPrimer statusov AES – osnovni pogled:Z dvojnim klikom na besedilo v polju Status (1), se odpre
okno AES paketi (2), v katerem je zgodovina pošiljanja
v CIS posamezne deklaracije. S klikom na gumb Podrobnosti (3),
se odpre okno Stavek (4), v katerem so podrobnejše informacije o
poslanem paketu. Datoteko v xml strukturi si lahko ogledate s
klikom na gumb Odpri (5). Datoteko lahko shranite na drugo
lokacijo ali pošljete po elektronski pošti.S klikom na „Podrobnosti“ se odpre vsebina poslanega
sporočila.


5.) Avtomatski
prenos šifre 3L001 v polje 44


V kolikor se podjetje ukvarja z opravljanjem poslov zastopanja
(p.14 = 2 – neposredno oz. 3- posredno), je potrebno v p.44
vpisati šifro 3L001:


(3L001) (oznaka L/oznaka D) – evidenčna oznaka
licence za opravljanje poslov zastopanja (tj. zap. št.
potrdila
) / evidenčna oznaka dovoljenja (tj. zap. št.
dovoljenja
) za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah


Vnos ponavljajočih podatkov si lahko olajšate tako, da v
Šifranti -> Osebe -> EUL AES ->
Št. Licence, vnesete zaporednos številko
licence, v Šifranti -> Stranke-> EUL/AES
pa za lastno podjetje zaporedno številko dovoljenja za
opravlanje poslov zastopanja.Nastavitve veljajo za EUL in za AES.


Več o licencah in dovoljenjih si lahko preberete v novici
Sprememba Pravilnika o izpolnjevanju EUL ter opravljanje poslov
zastopanja – kliknite tukaj>>
Podrobnejša navodila bodo objavljena naknadno. Prosimo vas,
da vprašanja, povezana z uporabo modula AES oz. vprašanja,
povezana z delovanjem sistema AES, posredujte na naslov
helpdesk@trinet.si


Pripravila: Tomaž Leban, Jože Podlogar


Ljubljana, 1.julij 2007


TRINET Informatika, d.o.o.Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih