TRINET Podpora novice

Leto 2004 – novosti iz Uradnega lista RS št. 122/2003

Uredba o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami za leto
2004
V letu 2004 veljajo kombinirana nomenklatura,
konvencionalne-običajne ter pogodbene-WTO carinske stopnje. Uredba začne
veljati 1. januarja 2004 in velja do 30.aprila 2004.


Uredba vsebuje:


KOMBINIRANA NOMENKLATURA


TEMELJNA PRAVILA


A. Temeljna pravila za uporabo kombinirane nomenklature


B. Temeljna pravila v zvezi s carinskimi stopnjami


C. Temeljna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo
nomenklature kot carinskih stopenj


D. Embalažne škatle in embalažni materiali


OZNAČBE, OKRAJŠAVE IN SIMBOLI


DODATNE MERSKE ENOTE


DRUGI DEL


SEZNAM CARINSKIH STOPENJ • XXI oddelkov


 • 97. poglavij


 • opombe k oddelkom


 • opombe k poglavjem


 • Tarifne oznake in poimenovanja


 • predpisane enote


 • carinske stopnje (%)  • Pogodbena- WTO


  • Konvencionalna – običajna
TRETJI DEL SEZNAMI POSEBNIH VRST BLAGA


Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2004


Kontingenti za uvoz blaga od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004.


Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih
proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev


Spremenjena kmetijska dajatev za uvoz olja iz tarifne podštevilke
15112 19.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih