TRINET Podpora novice

Izpostava Obrežje postala blagovna izpostava, ukinjena izpostava Krško


 1. predložitev in evidentiranje blaga, vključno za vložitev
  skupne prijave in izvajanje carinskega nadzora
  ;


 2. dobravanje vseh carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga,
  v vseh oblikah carinske deklaracije
  , ni pa dovoljeno blaga
  deklarirati ustno ali s konkludentnimi dejanji;


 3. izdaja dovoljenj za carinske postopke z ekonomskim učinkom
  v rednem postopku
  (če je izpostava za to pooblaščena s
  strani carinskega urada) in izvajanje carinskega nadzora nad blagom
  v teh postopkih;


 4. izvajanje poenostavljenih postopkov carinjenja in sprejem
  dopolnilnih carinskih deklaracij
  na podlagi dovoljenj za
  poenostavitve, ki jih izda Generalni carinski urad ter nadzor teh
  postopkov v podjetju.Generalni direktor lahko za določeno visoko obdavčeno ali rizično
blago ter za blago, ki zahteva posebno kontrolo zaradi zagotovitve
javnega reda in miru, varovanja zdravja in življenja ljudi ter
varstva okolja, prostora in naravnih dobrin, odredi, da se tako blago
carini samo pri določenih izpostavah.


A. Seznam izpostav za blagovno carinjenje, kjer se lahko
opravljajo opravila iz vseh štirih točk:

 • Ljubljana


 • Kranj


 • Letališče Brnik


 • Pošta Ljubljana


 • Novo mesto


 • ŽP Ljubljana


 • Krško Obrežje


 • Metlika


 • Škofja Loka


 • Ribnica


 • Logatec


 • Terminal Ljubljana


 • Velenje


 • Celje


 • ŽP Rogatec


 • Prevalje


 • Dravograd


 • ŽP Jesenice


 • Plavški Travnik


 • Koper


 • Luka Koper


 • Maribor


 • Ptuj


 • ŽP Nova Gorica


 • Idrija


 • Vrtojba


 • Ajdovščina
B. Opravila pod točkami a, b, in d se
opravljajo na izpostavah:

 • Murska Sobota,


 • Gornja Radgona,


 • ŽP Središče ob Dravi,


 • ŽP Hodoš,


 • Pošta Maribor,


 • Letališče Maribor,


 • ŽP Tezno,


 • Kozina,


 • Terminal Sežana,


 • Ilirska Bistrica.
C. Opravila pod točkama c in d se opravljajo na
izpostavi: • Jarše.D Opravila pod točkama a in b se opravljajo na
izpostavah: • Karavanke,


 • ŽP SežanaE. Opravila pod točkama a in d se opravljajo na
izpostavi: • ŽP Hrpelje – Kozina.Izpostave opravljajo nadzor nad vnosom in iznosom blaga po
cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih.


Nadzor nad cevovodi opravlja • izpostava ŽP Lendava:
 • z Republiko Madžarsko: JANAF Petišovci – Virje;Nadzor nad plinovodi opravljata: • Izpostava Jarše:
 • z Republiko Avstrijo: Murfeld – Ceršak,
 • z Republiko Italijo: Gorica-Vrtojba;
 • Izpostava Terminal Sežana:
 • z Republiko Italijo: Trst-Sežana;
 • Izpostava ŽP Rogatec:
 • z Republiko Hrvaško: Rogatec – Hum na Sutli.Nadzor nad daljnovodi opravlja Izpostava Jarše, in
sicer: • z Republiko Avstrijo: Maribor – Kainachtal 473, Maribor –
  Kainachtal 474 in Podlog – Obersielach;
 • z Republiko Italijo: Divača – Redipuglia, Divača –
  Padricciano, Sežana-Trst;
 • z Republiko Hrvaško: Krško-Zagreb 1,
  Krško-Zagreb 2, Divača – Melina, Cirkovce – Mraclin, Divača –
  Pehlin, Formin – Nedeljanec, Brestanice -Samobor, Ilirska
  Bistrica – Buje.Nadzor nad vodovodi opravlja:


a) z Republiko Italijo: • Golo Brdo-Breg, Nova Gorica-Gorica – Izpostava Vrtojba;
 • Lipica – Bazovica, Sežana-Trst- Izpostava Terminal Sežana;b) z Republiko Hrvaško: • Starod – Opatija – Izpostava Ilirska Bistrica;
 • Sečovlje – Gradole in Hrvoji – Slušnica – Izpostava
  Koper.Carinjenje blaga, ki je uvoženo ali izvoženo po transportnih
sredstvih, navedenih v prvem odstavku tega člena, se izvaja pri
izpostavi, pristojni glede na sedež uvoznika oziroma izvoznika tega
blaga.


Carinski nadzor nad uvozom in izvozom blaga po lokalnih cevovodih,
plinovodih ali vodovodih ter nizkonapetostnih vodih opravlja carinski
urad, pristojen glede na kraj, kjer se to prenosno sredstvo nahaja.
Vir:
  • Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih
   enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem
   področju (Uradni list RS, št. 124/00, 8/01, 41/01, 25/02,
   134/03 in 18/04)Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih