TRINET Podpora novice

Izdajanje elektronskih računov v modulu TLM Fakturiranje


Modul Fakturiranje omogoča izdajanje elektronskih računov

Uporabnikom modula TLM Fakturiranje je na voljo možnost izdajanja elektronskih računov. Elektronski račun (v nadaljevanju eračun) vsebuje vse predpisane podatke, ki jih zahteva direktiva EU o DDV (Direktiva Sveta 2010/45/EU) in enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. Gre za račun, ki je izdan v standardizirani obliki, ki omogoča elektronsko izmenjavo podatkov. Tak račun se prejemniku pošlje preko elektronske pošte oz. preko elektronske varne poti, tiskanje računa ter pošiljanje računa v papirni obliki pa ni potrebno.
Modul omogoča tudi izdajanje ter pošiljanje eračunov podjetjem v javnem sektorju oziroma proračunskim uporabnikom v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (preko UJP omrežja).

Pošiljanje eračunov podjetjem v javnem sektorju oziroma proračunskim uporabnikom bo obvezno od 01.01.2015 dalje. 

  Prednosti izdajanja eračunov:

  • uvedba elektronskega poslovanja poveča kakovost storitev in s tem konkurenčnost ter prepoznavnost podjetja
  • hitrejši postopek (prejemnik prejme račun preko e-pošte)
  • zmanjšanje stroškov (za poštnine, za arhiviranje fizičnih dokumentov)
  • okolju prijazna rešitev (manjša poraba papirja, manjša obraba tiskalnikov)
  • zmanjševanje napak v procesu (možnost integracije eračuna v informacijski sistem prejemnika)

  Uporaba eračunov

  Pred začetkom uporabe eračuna je potrebno pridobiti soglasje s strani prejemnikov. Prejemnik se mora strinjati z uporabo oz. s prejemom računov v elektronski obliki. To soglasje je lahko v formalni ali neformalni obliki, možno je tudi tiho soglasje, ko se prejemnik npr. strinja s tem, da izvrši plačilo prejetega eračuna. Seznam soglasij se vpisuje v šifrant strank, kjer je poleg soglasja s prejemanjem eračunov potrebno vpisati še e-poštni naslov osebe prejemnika, kateri se bodo pošiljali eračuni.

  Za podjetja v javnem sektorju oziroma za proračunske uporabnike je sprejemanje eračunov obvezno od 1.1.2015 dalje, zato pridobitev predhodnega soglasja za prejemanje eračuna za te uporabnike ne bo več potrebno.

  Podjetje, ki želi izdajati eračune, se mora predhodno vpisati v Evidenco izdajateljev eRačunov.

  Pošiljanje eračunov

  Pošiljanje eračunov lahko poteka na dva načina:

   1. po elektronski pošti:
   •    eračun se pripravi v XML formatu (po standardu e-SLOG)
   •    eračun je lahko podpisan z elektronskim digitalnim potrdilom
   •    eračunu je priložena tudi vizualizacija e-računa v PDF formatu (ki je po obliki enaka papirnemu računu)
   •    eračun se pošlje prejemniku po elektronski pošti

    2. po elektronski varni poti:
    •    eračun se pripravi v XML formatu (po standardu e-SLOG)
    •    eračun je podpisan z elektronskim digitalnim potrdilom
    •    eračunu je priložena tudi vizualizacija eračuna v PDF formatu (ki je po obliki enaka papirnemu računu)
    •    eračun se pošlje prejemniku po elektronski zaščiteni in varni poti
    •    zagotovljeno je prepoznavanje pošiljatelja ter verodostojnosti dokumenta
    •    omogočena je sledljivost dostave (preko povratnice dokumenta)
    •    pošiljanje po elektronski varni poti je od 1.1.2015 dalje obvezno v primeru pošiljanja eračuna proračunskim uporabnikom

    Pošiljanje eračunov oz. tiskanje računov se lahko izvaja hkrati za več računov (npr. za vse izdane račune v nekem obdobju): program bo prejemnikom, ki soglašajo s prejemom eračuna, poslal eračun, za ostale prejemnike pa bodo računi tiskani v papirni obliki.

    Cenik

    Možnost izdajanja elektronskih računov je na voljo uporabnikom modula TLM Fakturiranje za doplačilo:

      pošiljanje po elektronski pošti (xml): 250,00 EUR
      pošiljanje po elektronski pošti (xml, podpis): 300,00 EUR

      pošiljanje po elektronski varni poti (xml, podpis, varna pot*):

      * v primeru pošiljanja po elektronski varni poti ponudnik elektronske poti zaračuna nadomestilo za vsak poslan dokument

     350,00 EUR

    Cene ne vsebujejo 22% DDV.

    Opomba.

    e-SLOG je enotna standardizirana oblika eračuna v xml strukturi, ki jo je definirala Gospodarska zbornica Slovenije


      Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

      Napake, vprašanja in predloge lahko sporočite tudi s pomočjo obrazca: Prijava napak, predlogov, vprašanj

      Pripravil: Tomaž Leban

      Ljubljana, 22. december 2014

      © TRINET informatika, d.o.o.

      Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

      Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih