TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L355 in L357Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L355 (zakonodaja) –
    15.12.2006
Uredba Sveta (ES) št. 1839/2006 z dne 28. novembra 2006
o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko
skupnostjo in Republiko Argentino v skladu s členom XXIV.6
GATT 1994 o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi
(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi
ter skupni carinski tarifi1Uredba Sveta (ES) št. 1840/2006
z dne 11. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št.
74/2004 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve pri uvozu
bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije4Uredba Komisije (ES) št. 1841/2006 z dne 14. decembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave6Uredba Komisije (ES) št. 1842/2006 z dne 14. decembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke8Uredba Komisije (ES) št. 1843/2006 z dne 14. decembra
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa
, predvidenega v Uredbi (ES)
št. 581/200412Uredba Komisije (ES) št. 1844/2006 z dne 14. decembra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi14Uredba Komisije (ES) št. 1847/2006 z dne 13. decembra
2006 o prilagoditvi nekaterih horizontalnih uredb v skupni
kmetijski politiki zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji21Uredba Komisije (ES) št. 1852/2006 z dne 14. decembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/200689Uredba Komisije (ES) št. 1853/2006 z dne 14. decembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200690Sklep Sveta z dne 28. novembra 2006 o sklenitvi Sporazuma v
obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko
Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti
Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike
Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške
republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti se
odobri v imenu Skupnosti91Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih
ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike
Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski
skupnosti92
  • L357 (zakonodaja) – 15.12.2006
Sklep št. 1/2006 Skupnega odbora ES-EFTA o
poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini
z dne 25.
oktobra 2006, ki spreminja Konvencijo o poenostavitvi formalnosti
v blagovni trgovini1
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukaj


Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih