TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L343 in C298Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L343 (zakonodaja) –
    7.12.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1802/2006 z dne 7. decembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave61Uredba Komisije (ES) št. 1804/2006 z dne 7. decembra
2006 o določitvi prehodnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije v zvezi z rezervo
,
oblikovano v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1043/200564Uredba Komisije (ES) št. 1806/2006 z dne 7. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1613/2000, ki ureja
odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve
pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne
sheme preferencialov, z namenom da se upošteva posebni
položaj Laosa glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v
Skupnost69Uredba Komisije (ES) št. 1807/2006 z dne 7. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1614/2000, ki ureja
odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve
pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne
sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega
položaja Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v
Skupnost71Uredba Komisije (ES) št. 1808/2006 z dne 7. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1615/2000, ki ureja
odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve
pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne
sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega
položaja Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v
Skupnost73Uredba Komisije (ES) št. 1809/2006 z dne 7. decembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave75Uredba Komisije (ES) št. 1810/2006 z dne 7. decembra
2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa
, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/200677Uredba Komisije (ES) št. 1811/2006 z dne 7. decembra
2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi78Uredba Komisije (ES) št. 1812/2006 z dne 7. decembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/200680Uredba Komisije (ES) št. 1813/2006 z dne 7. decembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200681
  • C298 (informacije in objave) – 8.12.2006
Sklep Sveta z dne 7. novembra 2006 o stališču, ki naj ga
zavzame Skupnost v okviru Mednarodnega sveta za tropski les o
podaljšanju Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz
leta 19941
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov
EU je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih