TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L341 in C297Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L341 (zakonodaja) –
    7.12.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1793/2006 z dne 6. decembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1795/2006 z dne 6. decembra
2006 o odprtju tarifne kvote za leto 2007 za uvoz nekaterega
blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo
kmetijskih proizvodov
, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št.
3448/93, v Evropsko skupnost17Uredba Komisije (ES) št. 1796/2006 z dne 6. decembra
2006 o odprtju tarifne kvote za leto 2007 za uvoz nekaterega
blaga s poreklom iz Islandije, pridobljenega s predelavo
kmetijskih proizvodov
iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93,
v Evropsko skupnost20Uredba Komisije (ES) št. 1797/2006 z dne 6. decembra
2006 o odprtju tarifne kvote za leto 2007 za uvoz nekaterega
blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo
kmetijskih proizvodov
iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93,
v Evropsko skupnost22Uredba Komisije (ES) št. 1798/2006 z dne 6. decembra
2006 o odprtju tarifnih kvot za leto 2007 za uvoz določenega
blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo
kmetijskih proizvodov
, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št.
3448/93, v Evropsko skupnost24Uredba Komisije (ES) št. 1800/2006 z dne 6. decembra
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/200729Sklep Sveta z dne 13. novembra 2006 o sklenitvi Protokola o
spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Republiko Hrvaško na drugi o tarifnih kvotah za
sladkor in proizvode iz sladkorja s poreklom iz Hrvaške ali
iz Skupnosti31Protokol o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega
sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi o
tarifnih kvotah za sladkor in proizvode iz sladkorja s poreklom iz
Hrvaške ali iz Skupnosti33Sklep Komisije z dne 6. decembra 2006 o zaključku ponovne
preiskave za ugotavljanje absorpcije dajatev v zvezi z uvozom
ročnih vozičkov za premeščanje palet in njihovih osnovnih
delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske46
  • C297 (informacije in objave) – 7.12.2006
Sklepi Sveta o digitalizaciji in spletni dostopnosti
kulturnega gradiva in digitalnem arhiviranju1Obvestilo v zvezi z uporabo v Skupnosti veljavnih
protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih
ukrepov po širitvi z namenom vključitve Republike Bolgarije
in Romunije ter v zvezi z možnostjo pregleda12Obvestilo uvoznikom — Uvoz proizvodov iz Črne gore v
Skupnost13
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih