TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L336 in C294Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L336 (zakonodaja) –
    2.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1776/2006 z dne 1. decembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • C294 (informacije in objave) – 2.12.2006
Zadeva C-377/03: Sodba sodišča (prvi senat) z dne 5.
oktobra 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini
Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Lastna sredstva
Skupnosti — Nezaključeni TIR zvezki — Neplačilo
ali zamuda plačila ustreznih lastnih sredstev)2Zadeva C-475/03: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 3.
oktobra 2006 (predlog za sprejem predhodne odločbe Commissione
tributaria provinciale di Cremona, Italija) — Banca popolare
di Cremona soc. coop.arl/Agenzia Entrate Ufficio Cremona (Šesta
direktiva o DDV — Člen 33(1) — Prepoved pobiranja
drugih nacionalnih davkov, ki imajo značaj prometnih davkov

Pojem „prometni davki“ — Italijanski regionalni
davek na proizvodne dejavnosti)3Zadeva C-275/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5.
oktobra 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini
Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Zunanji
skupnostni tranzitni postopek
— Uredbi (EGS) št.
2913/92 in 2454/93 — Lastna sredstva Skupnosti —
Dajanje na razpolago — Roki — Zamudne obresti —
Neohranitev in neposredovanje dokazil, ki se nanašajo na
določitev in na dajanje na razpolago lastnih sredstev)6Zadeva C-312/04: Sodba sodišča (prvi senat) z dne 5.
oktobra 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini
Nizozemski (Neizpolnitev obveznosti države — Lastna sredstva
Skupnosti — Nezaključeni zvezki TIR — Postopki,
namenjeni pobiranju carin pri uvozu
— Nespoštovanje
— Neizveden prenos ustreznih lastnih sredstev in neplačilo
zamudnih obresti)8Zadeva C-100/05: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5.
oktobra 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof
te Amsterdam — Nizozemska) — ASM Lithography BV proti
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roermond
(Carinski zakonik — Določitev carinskega dolga —
Uvozne dajatve na pridobljene proizvode, ki jih določi
udeleženi in jih potrdijo carinski organi
na podlagi člena 121
carinskega zakonika — Dajatve, ki se jih lahko izračuna v
skladu s členom 122(c) carinskega zakonika — Povračilo
preveč pobranega zneska na podlagi člena 236 carinskega zakonika)11Zadeva C-128/05: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28.
septembra 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti
Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Šesta
direktiva o DDV — Podjetja za mednarodni prevoz oseb s
sedežem v drugi državi članici — Letni promet v Avstriji, ki
znaša 22.000 evrov ali manj — Poenostavljeni
postopki za obračunavanje in pobiranje DDV
)12Zadeva C-140/05: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 5.
oktobra 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger
Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Avstrija) —
Amalia Valesko proti Zollamt Klagenfurt (Akt o pristopu k Evropski
uniji — Prehodni ukrepi — Priloga XIII —
Obdavčenje — Cigarete iz Slovenije — Uvoz na
avstrijsko ozemlje v osebni prtljagi potnikov — Oprostitev
trošarine, omejena na določene količine
— Možnost
ohraniti količinske omejitve, ki se uporabljajo za uvoz iz tretjih
držav — Direktiva 69/169/EGS)13Zadeva C-150/05: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28.
septembra 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank
s-Hertogenbosch, Nizozemska) — Jean Leon van Straaten proti
državi Nizozemski in Italijanski republiki (Konvencija o izvajanju
Schengenskega sporazuma — Načelo ne bis in idem —
Pojma „ista dejanja“ in „končan sodni postopek“
Izvoz v eno državo in uvoz v drugo državo
Oprostitev obtoženca)14
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih