TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L335 do L341 iz 23.12.2005

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


 • L335 (zakonodaja) – 21.12.2005


Uredba Komisije (ES) št. 2092/2005 z dne 20. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 2101/2005 z dne 20. decembra
2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


36 • Popravki


Popravek Uredbe Komisije (ES) št.
2084/2005
z dne 19. decembra 2005 o uvoznih dovoljenjih za
proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane,
Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije (UL
L 333, 20.12.2005
)


59 • L336 (zakonodaja) – 21.12.2005


Sklep št. 2/2005 Pridružitvenega Sveta EU-Maroko z
dne 18. novembra 2005 o spremembi Protokola 4 o opredelitvi pojma
izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k
Evro-mediteranskemu sporazumu


1 • L337 (zakonodaja) –
  22.12.2005


Uredba Komisije (ES) št. 2105/2005 z dne 21. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


14


Sklep Komisije z dne 21. decembra 2005 o seznamu držav
upravičenk, ki so upravičene do posebnega spodbujevalnega režima
za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, kakor je predvideno v
členu 26(e) Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 o uporabi sheme
splošnih tarifnih preferencialov


50 • C325 (informacije in objave) – 22.12.2005


Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov, ki veljajo za uvoz sintetičnih
rezanih vlaken iz poliestrov s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske, Saudove Arabije, Belorusije, Avstralije, Indonezije,
Tajske, Republike Koreje in Indije


20


Obvestilo o razpisu natečaja za znižanje uvozne dajatve za
koruzo, uvoženo iz držav nečlanic


40 • L340 (zakonodaja) –
  23.12.2005


Uredba Sveta (ES) št. 2114/2005 z dne 13. decembra 2005
o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko
skupnostjo in Republiko Korejo v skladu s členom XXIV(6) in členom
XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT)
1994


1


Uredba Sveta (ES) št. 2116/2005 z dne 20. decembra 2005
o spremembi Uredbe (ES) št. 1480/2003 o uvedbi dokončne
izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve,
uvedene pri uvozu nekaterih elektronskih mikrovezij, poznanih kot
DRAM (dinamični bralno-pisalni pomnilnik), s poreklom iz Republike
Koreje


7


Uredba Sveta (ES) št. 2117/2005 z dne 21. decembra 2005
o spremembi Uredbe (ES) št. 384/96 o zaščiti
proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske
skupnosti


17


Uredba Komisije (ES) št. 2118/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


18


Uredba Komisije (ES) št. 2120/2005 z dne 22. decembra
2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2003 o podrobnih
pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 in
Sklepa Sveta 2001/822/ES glede dogovorov, ki se uporabljajo za
uvoze riža s poreklom iz afriških, karibskih in
pacifiških držav (države AKP) ter čezmorskih držav in
ozemelj (ČDO)


22


Uredba Komisije (ES) št. 2123/2005 z dne 22. decembra
2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, o količinah za
dodatne uvozne dajatve za hruške, limone, jabolka in
bučke


27


Uredba Komisije (ES) št 2124/2005 z dne 22. decembra
2005 o odstopanjih od Uredbe (ES) št. 800/1999 v zvezi s
proizvodi kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, ki se
izvažajo v tretje države razen Romunije


29


Uredba Komisije (ES) št. 2125/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi prehodnih ukrepov, ki izhajajo iz sprejetja
izboljšanih trgovinskih režimov v zvezi z izvozom
nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov v Romunijo


31


Uredba Komisije (ES) št. 2126/2005 z dne 22. decembra
2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 350/93 o uvrstitvi
določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


(Oblačilo ima odprt notranji žep na
obeh straneh in pletene notranje spodnjice brez hlačnic (65 %
poliester, 35 % bombaž), prišite v pas (kot pri kratkih
hlačah) – Oblačilo se ne more uvrstiti kot kopalke, saj ga zaradi
kroja, splošnega videza in stranskih žepov brez trdnega
sistema zapenjanja ne moremo nositi izključno ali pretežno kot
kopalke…
)


33


Uredba Komisije (ES) št. 2127/2005 z dne 22. decembra
2005 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


(Nekompletno in nesestavljeno novo
vozilo s pogonom na štiri kolesa tipa „pick-up“
z dizelskim motorjem s prostornino cilindrov 2 500 cm3, z bruto
maso 2 650 kg in s skupno nosilnostjo 1 000 kg. – 8704 21 91
)


35


Uredba Komisije (ES) št. 2128/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi


37


Uredba Komisije (ES) št. 2129/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


39


Uredba Komisije (ES) št. 2130/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 23.
decembra 2005


43


Uredba Komisije (ES) št. 2131/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
brez nadaljnje predelave


45


Uredba Komisije (ES) št. 2132/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge sladkorne proizvode
, izvožene v naravnem stanju


47


Uredba Komisije (ES) št. 2133/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v nekatere tretje države
za 15. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


50


Uredba Komisije (ES) št. 2134/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz
žit in riža


51


Uredba Komisije (ES) št. 2135/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice
na osnovi žit


54


Uredba Komisije (ES) št. 2136/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita


56


Uredba Komisije (ES) št. 2137/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
ječmen
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št.
1058/2005


57


Uredba Komisije (ES) št. 2138/2005 z dne 22. decembra
2005 v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v okviru
natečaja
, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005


58


Uredba Komisije (ES) št. 2139/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
navadno pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi
(ES) št. 1059/2005


59


Uredba Komisije (ES) št. 2140/2005 z dne 22. decembra
2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005


60


Sklep Sveta z dne 13. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v
obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo
v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994


61


Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom
XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT)
1994


62 • C327 (informacije in objave) –
  23.12.2005


Priporočila pridružitvenega sveta EU-Tunizija z dne 4.
julija 2005


3


Obvestilo o javnem razpisu za znižanje carin pri uvozu sirka
iz tretjih držav


25 • C328 (informacije in objave) –
  23.12.2005


Sedmo letno poročilo v skladu z operativno določbo 8 kodeksa
ravnanja Evropske Unije glede izvoza orožja


1(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih