TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L314, L316 in L318


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L314 (zakonodaja) –
    15.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1676/2006 z dne 14. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1677/2006 z dne 14. novembra
2006 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2172/2005 glede datuma
zahtevka za uvozne pravice za obdobje tarifne kvote od 1.
januarja do 31. decembra 20073Uredba Komisije (ES) št. 1681/2006 z dne 14. novembra
2006 o določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v
obliki irskega viskija
za obdobje 2006/200714Uredba Komisije (ES) št. 1682/2006 z dne 14. novembra
2006 o določitvi koeficientov, ki veljajo za žito, izvoženo v
obliki škotskega viskija
za obdobje 2006/200716Uredba Komisije (ES) št. 1683/2006 z dne 14. novembra
2006 o prehodnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s
trgovino s kmetijskimi proizvodi zaradi pristopa Bolgarije in
Romunije18Uredba Komisije (ES) št. 1685/2006 z dne 14. novembra
2006 o dvainsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in
subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani
,
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/200124Uredba Komisije (ES) št. 1686/2006 z dne 14. novembra
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/200726Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 2116/2005 z dne 20.
decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1480/2003 o
uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene pri uvozu nekaterih elektronskih
mikrovezij, poznanih kot DRAM (dinamični bralno-pisalni
pomnilnik), s poreklom iz Republike Koreje
(UL
L 340, 23.12.2005
)50Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1636/2006 z dne 6.
novembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o
izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno
trgovino s surovimi diamanti
(UL
L 306, 7.11.2006
)51
  • L316 (zakonodaja) – 16.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1687/2006 z dne 15. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1689/2006 z dne 15. novembra
2006 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in
zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje in
jabolka)5Uredba Komisije (ES) št. 1690/2006 z dne 15. novembra
2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od
16. novembra 20067Sklep Komisije z dne 15. novembra 2006 o zaključku
protidampinškega postopka v zvezi z uvozom katodnih cevi za
barvne televizijske sprejemnike s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske, Republike Koreje, Malezije in Tajske18Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 584/2006 z dne 10. aprila
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1480/2003 o uvedbi
dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne
dajatve pri uvozu nekaterih elektronskih mikrovezij, poznanih kot
DRAM
(dinamični bralno-pisalni pomnilnik), s poreklom iz
Republike Koreje
(UL
L 103, 12.4.2006
)35
  • L318 (zakonodaja) – 17.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1693/2006 z dne 16. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1694/2006 z dne 16. novembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke3Uredba Komisije (ES) št. 1695/2006 z dne 16. novembra
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa
, predvidenega v Uredbi (ES)
št. 581/20047Uredba Komisije (ES) št. 1697/2006 z dne 16. novembra
2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi11Uredba Komisije (ES) št. 1698/2006 z dne 16. novembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob13Uredba Komisije (ES) št. 1699/2006 z dne 16. novembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/200615Uredba Komisije (ES) št. 1700/2006 z dne 16. novembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200616Informacija glede dne začetka veljavnosti Začasnega
sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko
skupnostjo na eni strani in Republiko Albanijo na drugi strani26Odločba Komisije z dne 14. novembra 2006 o odobritvi metod za
razvrščanje prašičjih trupov v Franciji
(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5400) (1)27Skupno stališče Sveta 2006/787/SZVP z dne 13. novembra
2006 o podaljšanju nekaterih omejevalnih ukrepov proti
Uzbekistanu43
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih