TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L288, C270 in C271, iz 29.10.2005






































































Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48






  • L288 (zakonodaja) – 29.10.2005


Uredba Sveta (ES) št. 1777/2005 z dne 17. oktobra
2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 77/388/EGS o
skupnem sistemu davka na dodano vrednost


1


Uredba Komisije (ES) št. 1778/2005 z dne 28. oktobra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


10


Uredba Komisije (ES) št. 1790/2005 z dne 28. oktobra
2005 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za
žita


28


Uredba Komisije (ES) št. 1791/2005 z dne 28. oktobra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za slad


30


Uredba Komisije (ES) št. 1792/2005 z dne 28. oktobra
2005 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad


32


Uredba Komisije (ES) št. 1793/2005 z dne 28. oktobra
2005 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in
riža
, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih
ukrepov za pomoč v hrani


34


->! Uredba Komisije (ES) št. 1796/2005 z dne 28.
oktobra 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, o
količinah za dodatne uvozne dajatve za kumare, artičoke,
klementine, mandarine in pomaranče


42


Uredba Komisije (ES) št. 1798/2005 z dne 28. oktobra
2005 o določitvi, v kakšnem obsegu je mogoče ugoditi
zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim v oktobru 2005 za
mlado govedo
moškega spola za pitanje, v okviru tarifne
kvote, predvidene z Uredbo (ES) št. 992/2005


46


Uredba Komisije (ES) št. 1799/2005 z dne 28. oktobra
2005 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo
od 1. novembra 2005


47



  • C270 (informacije in obvestila) – 29.10.2005


Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov
(elektronske tehtnice iz Kitajske, Koreje in Tajvana)


37


Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov
(jeklene vrvi in kabli iz Rusije, Tajske in Turčije)


38



  • C271 (informacije in obvestila) – 29.10.2005


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. septembra 2005 v
zadevi C-495/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe Hoge Raad
der Nederlanden): Intermodal Transports BV proti Staatssecretaris
van Financiën (Skupna carinska tarifa — Tarifne
številke — Uvrstitev v kombinirano nomenklaturo —
Tarifna številka 8709 — Traktor „Magnum ET120
Terminal Tractor“ — Člen 234 ES — Dolžnost
nacionalnega sodišča, da predloži vprašanje za
predhodno odločanje — Pogoji — Zavezujoča tarifna
informacija, ki so jo carinski organi druge države članice izdali
za podobno vozilo nekomu tretjemu
)


5


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. septembra 2005 v
zadevi C-40/04 (Predlog za sprejem predhodne odločbe Korkein
oikeus (Finska): Syuichi Yonemoto (Približevanje zakonodaj —
Stroji — Direktiva 98/37/ES — Združljivost
nacionalne zakonodaje, ki uvozniku nalaga, naj preveri varnost
stroja, ki ga spremlja ES-izjava o skladnosti
)


7







(1) Besedilo velja za EGP



Povezave:



Uradni
list Evropske unije
:






Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader



Prenesete
ga lahko od
tukaj







Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih