TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L267, L268, L269 in C254Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L267 (zakonodaja) – 12.10.2005


->! Uredba Sveta (ES) št. 1659/2005 z dne 6.
oktobra 2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o
dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz določenih
vrst magnezitne opeke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


1


Uredba Komisije (ES) št. 1661/2005 z dne 11. oktobra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


17


Sklep Sveta z dne 20. septembra 2005 o sklenitvi Protokola k
Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko
Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke
republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije,
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k
Evropski uniji


24


Informacija o začetku veljavnosti Protokola k
Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko
Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke
republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije,
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k
Evropski uniji


25


Odločba Komisije z dne 11. oktobra 2005 o sprejetju zaveze,
ponujene v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza
določenih vrst magnezitne opeke s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske


27


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1460/2005 z dne 8.
septembra 2005 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001
glede tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za nekatere
izdelke s poreklom iz Alžirije (UL L 233, 9.9.2005)


31  • L268 (zakonodaja) –
    13.10.2005

Uredba Komisije (ES) št. 1664/2005 z dne 12. oktobra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


->! Uredba Komisije (ES) št. 1665/2005 z dne 12.
oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 314/2002 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje sistema kvot v sektorju
sladkorja


3  • L269 (zakonodaja) –
    14.10.2005

Uredba Komisije (ES) št. 1666/2005 z dne 13. oktobra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 1667/2005 z dne 13. oktobra
2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 60/2004 o prehodnih
ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Češke
republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte,
Poljske, Slovenije in Slovaške


3


Uredba Komisije (ES) št. 1669/2005 z dne 13. oktobra
2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev
za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 14. oktobra 2005


6


Uredba Komisije (ES) št. 1670/2005 z dne 13. oktobra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor brez nadaljnje predelave


8


Uredba Komisije (ES) št. 1671/2005 z dne 13. oktobra
2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v nekatere tretje države za 9. delni razpis, izdan v
okviru stalnega razpisa
, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


10


Uredba Komisije (ES) št. 1672/2005 z dne 13. oktobra
2005 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/2004


11


Uredba Komisije (ES) št. 1673/2005 z dne 13. oktobra
2005 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto
mleko v prahu
v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi
(ES) št. 582/2004


13


Uredba Komisije (ES) št. 1675/2005 z dne 13. oktobra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob


16


Uredba Komisije (ES) št. 1676/2005 z dne 13. oktobra
2005 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa
, objavljenega v Uredbi (ES) št.
1058/2005


18


Uredba Komisije (ES) št. 1677/2005 z dne 13. oktobra
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
oves
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št.
1438/2005


19


Uredba Komisije (ES) št. 1678/2005 z dne 13. oktobra
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
navadno pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi
(ES) št. 1059/2005


20


->! Sklep št. 1/2005 Skupnega odbora ES-EFTA za
poenostavitev formalnosti v blagovni menjavi z dne 4. oktobra 2005
o vabilu Romuniji, da pristopi h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o
poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi


44


->! Sklep št. 5/2005 Skupnega odbora ES-EFTA
Skupni tranzit z dne 4. oktobra 2005 o povabilu, poslanem
Romuniji, da pristopi h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem
tranzitnem postopku


46  • C254 (informacije in objave) –
    14.10.2005


Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov

(Integralne elektronske kompaktne fluorescentne
svetilke – Ljudska republika Kitajska
)


2


Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških
ukrepov

(Tvorci črne barve – Japonska)


3(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih