TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L231, L232, C220 in C221

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L231 (zakonodaja) – 8.9.2005


->! Uredba Sveta (ES) št. 1454/2005 z dne 2.
septembra 2005 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št.
2042/2000 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
sistemov televizijskih kamer s poreklom iz Japonske


1


Uredba Komisije (ES) št. 1455/2005 z dne 7. septembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


7


->! Uredba Komisije (ES) št. 1456/2005 z dne 6.
septembra 2005 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske
vrednosti za nekatero pokvarljivo blago


9  • L232 (zakonodaja) – 8.9.2005


->! Uredba Sveta (ES) št. 1440/2005 z dne 12.
julija 2005 o upravljanju nekaterih omejitev za uvoz nekaterih
jeklenih izdelkov iz Ukrajine in o razveljavitvi Uredbe št.
2266/2004


1


->! Uredba Sveta (ES) št. 1441/2005 z dne 18.
julija 2005 o upravljanju nekaterih omejitev za uvoz nekaterih
jeklenih izdelkov iz Republike Kazahstan in o razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 2265/200


22


Sklep Sveta z dne 12. julija 2005 o sklenitvi sporazuma med
Evropsko skupnostjo in Vlado Ukrajine o trgovini z nekaterimi
jeklenimi izdelki


42


Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Ukrajine o
trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki


43


Sklep Sveta z dne 18. julija 2005 o sklenitvi sporazuma med
Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Kazahstan o trgovini z
nekaterimi jeklenimi izdelki


63


Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike
Kazahstan o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki


64  • C220 (informacije in objave) – 8.9.2005


Popravek Objave stalnega javnega razpisa za določitev
prelevmanov in/ali povračil pri izvozu belega sladkorja
(št.
1/2005) (UL C 176, 16.7.2005)


43  • C221 (informacije in objave) – 9.9.2005


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Predlogu
uredbe Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih
preferencialov
COM(2004) 699 final ref. 2004/0242 (CNS)


71
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih