TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L216 in C205, iz 20. avgusta 2005Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
20.8.2005


  • L216 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 1364/2005 z dne 19. avgusta
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 1365/2005 z dne 19. avgusta
2005 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in
telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja,
Svazija, Zimbabveja in Namibije


3


->! Uredba Komisije (ES) št. 1367/2005 z dne 19.
avgusta 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o
nekaterih omejevalnih ukrepih glede Zimbabveja


6


Odločba Komisije z dne 18. avgusta 2005
o spremembi Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS glede uvoza
svežega mesa iz Argentine in Rusije
(notificirano pod
dokumentarno številko K(2005) 3147) (1)


11


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1355/2005 z dne 18.
avgusta 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave
(UL L 214,
19.8.2005)


19  • C205 (informacije in objave)


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 30. junija 2005 v
zadevi C-295/03 P: Alessandrini Srl in drugi proti Komisiji
Evropskih skupnosti (Pritožba — Banane — Uvoz iz
tretjih držav
— Uredba (ES) št. 2362/98 —
Uvozna dovoljenja za banane iz držav AKP — Ukrepi na podlagi
člena 20(d) Uredbe (EGS) št. 404/93 — Nepogodbena
odgovornost Skupnosti)


2


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. maja 2005 v
zadevi C-542/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe
Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas proti Milupa GmbH &
Co. KG (Kmetijstvo — Izvozna nadomestila —
Predelani kmetijski proizvodi, vključeni v blago, ki ni zajeto v
Prilogi II k Pogodbi
(ki je po spremembi postala Priloga I ES)
— Nepravilna deklaracija — Kazen)


3(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih