TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L177 in C170, iz 9. julija 2005Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
9.7.2005


  • L177 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 1077/2005 z dne 8. julija 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave(*)


1


Uredba Komisije (ES) št. 1078/2005 z dne 8. julija 2005
o spremembi Uredbe št. 951/2005 o določitvi izvoznih
nadomestil
za sistema A1 in B za sadje in zelenjavo
(paradižnik, pomaranče, namizno grozdje, jabolka in breskve)


3


Uredba Komisije (ES) št. 1079/2005 z dne 8. julija 2005
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja
, vloženi junija 2005, za nekatere
proizvode iz prašičjega mesa
v skladu z režimom,
predvidenim v sporazumih, ki so bili sklenjeni med Skupnostjo ter
Bolgarijo in Romunijo


5


->! Uredba Komisije (ES) št. 1084/2005 z dne 8.
julija 2005 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Sveta (EGS)
št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih
izdelkov po poreklu iz tretjih držav


19


Uredba Komisije (ES) št. 1086/2005 z dne 8. julija 2005
o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno
goveje meso visoke kvalitete


31


Uredba Komisije (ES) št. 1087/2005 z dne 8. julija 2005
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih
posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom


32  • C170 (informacije in obvestila)


Obvestilo o zaključku zaščitne preiskave v zvezi z
nekaterimi tekstilnimi izdelki s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske


9
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukaj

(*) Primer iz TARIC-a:


Uvoz svežih jabolk s porekolom iz Južne Afrike:


Južna Afrika ima v skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 750/2005
z dne 18. maja 2005 o
nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine
Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami, številčno
oznako 388.Prikaz v modulu TARIC:


Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih