TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L141, L143, L144 in C135

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L141 (zakonodaja) – 31.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 481/2008 z dne 30. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št. 484/2008 z dne 30. maja 2008 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 1. junija 200813Popravek Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija
1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov
živali
, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o
spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS ( UL
L 268, 24.9.1991
) (Slovenska posebna izdaja, Poglavje 3,
Zvezek 12, str. 58)22
  • L143 (zakonodaja) – 3.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 486/2008 z dne 2. junija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave10Uredba Komisije (ES) št. 488/2008 z dne 2. junija 2008 o
uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz citronske
kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske13Uredba Komisije (ES) št. 489/2008 z dne 2. junija 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 806/2007 o odprtju in
upravljanju tarifnih kvot v sektorju prašičjega mesa30
  • C135 (informacije in objave) – 3.6.2008
Obvestilo v skladu s členom 12(5)(a) Uredbe Sveta (EGS) št.
2913/92, v zvezi z informacijami carinskih organov držav članic
glede uvrščanja blaga v carinsko nomenklaturo1Obvestilo Komisije o strankah, oproščenih protidampinške
dajatve
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 o
dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz
nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske
, razširjene z Uredbo Sveta (ES) št.
71/97, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93, ohranjene
z Uredbo Sveta (ES) št. 1524/2000 in nazadnje spremenjene z
Uredbo Sveta (ES) št. 1095/2005: sprememba imen in
naslovov nekaterih oproščenih strank5
  • L144 (zakonodaja) – 4.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 490/2008 z dne 3. junija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 492/2008 z dne 3. junija 2008 o
uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz
mononatrijevega glutamata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske14

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih