TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L131, L132, L134 in L136Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L131 (zakonodaja) – 21.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 432/2008 z dne 20. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L132 (zakonodaja) – 22.5.2008
Uredba Sveta (ES) št. 435/2008 z dne 19. maja 2008 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1371/2005 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve na uvoz zrnato usmerjenih
ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za
elektropločevine s poreklom iz Združenih držav Amerike in Rusije
in razveljavitvi protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo
(ES) št. 1371/2005 na uvoz zrnato usmerjenih ploščato
valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine s
poreklom iz Rusije1Uredba Komisije (ES) št. 436/2008 z dne 21. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave5Uredba Komisije (ES) št. 439/2008 z dne 21. maja 2008 o
spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 2076/2005 glede
uvoza ribiških proizvodov s Fidžija
(1)16Sklep Komisije z dne 21. maja 2008 o spremembi Odločbe
2005/622/ES o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s
protidampinškim postopkom glede uvoza zrnato usmerjenih
ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za
elektropločevine s poreklom iz Združenih držav Amerike in Rusije20Popravek Sklepa Sveta z dne 28. aprila 2008 o sklenitvi
Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami
skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na
eni strani ter Evropsko skupnostjo
in njenimi državami
članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (
UL
L 129, 17.5.2008
)22
  • L134 (zakonodaja) – 23.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 441/2008 z dne 22. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 442/2008 z dne 22. maja 2008 o
izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot,
odprtih z Uredbo (ES) št. 1529/2007 za podobdobje maja 20083Uredba Komisije (ES) št. 443/2008 z dne 22. maja 2008 o
nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/20046Uredba Komisije (ES) št. 444/2008 z dne 22. maja 2008 o
določitvi izvoznih nadomestil za prašičje meso7Uredba Komisije (ES) št. 445/2008 z dne 22. maja 2008 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/20089Uredba Komisije (ES) št. 448/2008 z dne 22. maja 2008 o
določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa
in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št.
1484/9515
  • L136 (zakonodaja) – 24.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 449/2008 z dne 23. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Odločba Komisije z dne 30. aprila 2008 o spremembi odločb
2001/881/ES in 2002/459/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1646) (1)


(seznam mejnih kontrolnih točk za
veterinarske preglede živih živali in živalskih proizvodov,
ki se vnašajo v Skupnost iz tretjih držav („seznam
mejnih kontrolnih točk“
)18Odločba Komisije z dne 23. maja 2008 o uvedbi posebnih pogojev,
ki veljajo za uvoz sončničnega olja s poreklom ali poslanega iz
Ukrajine
zaradi tveganja onesnaženja z mineralnim oljem
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2259) (1)43
  • C127 (informacije in objave) – 24.5.2008
Obvestilo glede izvajanja poročila komisije, ki ga je Organ STO
za poravnavo sporov sprejel v zvezi s protidampinškim
ukrepom, ki se uporablja za uvoz gojenega lososa s poreklom iz
Norveške32
  • C128 (informacije in objave) – 24.5.2008
Zadeva C-230/06: Sodba Sodišča
(tretji senat) z dne 3. aprila 2008 (predlog za sprejetje
predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) –
Militzer & Münch GmbH proti Ministero delle Finanze
(Carinska unija – Skupnostni tranzit – Izterjava
carinskega dolga – Pristojna država članica

Dokazilo o pravilnosti tranzitne operacije ali o kraju, kjer je
nastala kršitev – Roki – Odgovornost glavnega
zavezanca)5

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih