TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L019 in L020Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L019 (zakonodaja) – 26.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 57/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 58/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 59/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave5Uredba Komisije (ES) št. 60/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz
belega sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega
z Uredbo (ES) št. 958/20067Uredba Komisije (ES) št. 61/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke8Uredba Komisije (ES) št. 62/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200412Uredba Komisije (ES) št. 63/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit
in riža14Uredba Komisije (ES) št. 64/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na
osnovi žit17Uredba Komisije (ES) št. 65/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi proizvodnih nadomestil za žita19Uredba Komisije (ES) št. 66/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in
riža, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi20Uredba Komisije (ES) št. 67/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi24Uredba Komisije (ES) št. 68/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi
januarja 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz
prašičjega mesa
v okviru mesa v okviru režima,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 1233/200627Uredba Komisije (ES) št. 69/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi januarja 2007, v skladu z
režimom, predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode
v sektorju prašičjega mesa
za obdobje od 1. januarja do
31. marca 200729Uredba Komisije (ES) št. 70/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi31Uredba Komisije (ES) št. 71/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi, da se v okviru stalnega javnega razpisa za beli
sladkor
, odprtega z Uredbo (ES) št. 38/2007, ne izbere
nobena ponudba33
  • L020 (zakonodaja) – 27.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 72/2007 z dne 26. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 78/2007 z dne 26. januarja 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj za zahtevke, vložene od 1. do
17. januarja 2007 v okviru tarifne kvote za riž, odprte z
Uredbo (ES) št. 327/9810Uredba Komisije (ES) št. 79/2007 z dne 26. januarja 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, vloženih
od 15. do 19. januarja 2007 v okviru tarifne kvote, odprte z
Uredbo (ES) št. 2021/2006 za riž s poreklom iz držav AKP
in čezmorskih držav ter ozemelj (ČDO)13Sklep Sveta z dne 22. januarja 2007 o načelih, prednostnih
nalogah in pogojih Evropskega partnerstva s Črno goro16
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih