TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L017 in L018

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L017 (zakonodaja) – 24.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 50/2007 z dne 23. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 51/2007 z dne 23. januarja 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj za konzervirane gobe v letu 20073Uredba Komisije (ES) št. 52/2007 z dne 23. januarja 2007
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi januarja 2007 za nekatere mlečne
proizvode
v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št.
2535/20015Uredba Komisije (ES) št. 53/2007 z dne 23. januarja 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 1483/2006 glede količin, ki jih
zajema stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog
intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti8Sklep Sveta z dne 22. januarja 2007 o sklenitvi Protokola k
Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi
in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko
republiko
na drugi strani o razširitvi določb Sporazuma
o partnerstvu in sodelovanju na dvostransko trgovino s
tekstilom
, ob upoštevanju izteka veljavnosti
dvostranskega sporazuma o tekstilu13Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o
razširitvi določb Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju na
dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju
izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu14Sklep Sveta z dne 22. januarja 2007 o sklenitvi Protokola k
Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi
in njihovimi državami članicami ter Republiko Kazahstan o
razširitvi določb Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju na
dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju
izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu15Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter
Republiko Kazahstan o razširitvi določb Sporazuma o
partnerstvu in sodelovanju na dvostransko trgovino s tekstilom,
ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o
tekstilu16Sklep Sveta z dne 22. januarja 2007 o podpisu in začasni
uporabi dvostranskega sporazuma v obliki izmenjave pisem med
Evropsko skupnostjo in Ukrajino o podaljšanju in spremembi
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o trgovini s
tekstilnimi izdelki17Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Ukrajino, ki jo zastopa Vlada Ukrajine, o podaljšanju in
spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o trgovini
s tekstilnimi izdelki18
  • L018 (zakonodaja) – 25.1.2007
Uredba Sveta (ES) št. 54/2007 z dne 22. januarja 2007
o spremembi Uredbe (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za
uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav1Uredba Komisije (ES) št. 55/2007 z dne 24. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne
cene nekaterega sadja in zelenjave6Uredba Komisije (ES) št. 56/2007 z dne 24. januarja 2007
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
izdajo uvoznih dovoljenj, vloženi v prvih petnajstih dneh
januarja 2007 za maslo s poreklom iz Nove Zelandije v
okviru številk kvote 09.4195 in 09.41828
  • C016 (informacije in objave) – 24.1.2007
Menjalni tečaji eura3Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov
(rezana
poliestrska vlakna – Belorusija)5
  • C017 (informacije in objave) – 25.12007
Menjalni tečaji eura25
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih