TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L352 do L354 / 31.12.2008

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L352 (zakonodaja) – 31.12.2008
Uredba Sveta (ES) št. 1362/2008 z dne 18. decembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju
in zagotavljanju upravljanja
avtonomnih tarifnih kvot
Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke18Sklep Sveta z dne 18. decembra 2008 o podpisu, v imenu
Skupnosti, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in
Švicarsko konfederacijo o spremembi Priloge 11 Sporazuma med
Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s
kmetijskimi proizvodi23Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo
o spremembi Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in
Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi24Odločba Komisije z dne 23. decembra 2008 o pooblastilu državam
članicam za odločanje v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES o
enakovrednosti jamstev za gozdni reprodukcijski material, ki se
uvaža iz nekaterih tretjih držav (notificirano pod dokumentarno
številko C(2008) 8589)55Odločba Evropske centralne banke z dne 11. decembra 2008 o
odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2009 (ECB/2008/20)58Sklep Sveta ministrov AKP-ES št. 3/2008 z dne 15. decembra
2008 o sprejetju sprememb Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu59Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Sklepa o sprejetju
sprememb Priloge IV Sporazuma o partnerstvu AKP-ES61Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma o gospodarskem
partnerstvu CARIFORUM–ES62
  • L353 (zakonodaja) – 31.12.2008
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi
ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in
1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1)


(1) Besedilo velja za EGP1
  • L354 (zakonodaja) – 31.12.2008
Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za
aditive za živila, encime za živila in arome za živila (1)1Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta
83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES,
Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 (1)7Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. decembra 2008 o aditivih za živila (1)16Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z
aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi
Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št.
110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (1)34Uredba (ES) št. 1336/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom
prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju
in pakiranju snovi ter zmesi (1)60
  • C331 (informacije in objave) – 31.12.2008
Menjalni tečaji eura5

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih