TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L334 do L338 / 17.12.2008
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L334 (zakonodaja) – 12.12.2008
Uredba Komisije (ES) št. 1230/2008 z dne 11. decembra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1231/2008 z dne 11. decembra 2008 o
določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa
in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembi Uredbe (ES) št.
1484/953Uredba Komisije (ES) št. 1232/2008 z dne 11. decembra 2008 o
nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo v okviru
stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/20085Uredba Komisije (ES) št. 1233/2008 z dne 11. decembra 2008 o
nedodelitvi nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru
stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/20086Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz
tretjih držav25Uredba Komisije (ES) št. 1236/2008 z dne 11. decembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1613/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe
(EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom,
ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom
upoštevanja posebnega položaja Laosa glede izvoza nekaterih
tekstilnih izdelkov v Skupnost53Uredba Komisije (ES) št. 1237/2008 z dne 11. decembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1043/2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES)
št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za
nekatere kmetijske proizvode
, izvožene kot blago, ki ni zajeto
v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil55Uredba Komisije (ES) št. 1238/2008 z dne 10. decembra 2008 o
prepovedi ribolova na tabinjo v vodah Skupnosti in vodah,
ki niso pod suverenostjo ali pristojnostjo tretjih držav na
območjih V, VI in VII, s plovili, ki plujejo pod špansko zastavo56Odločba Komisije z dne 9. decembra 2008 o seznamu držav
upravičenk, ki so upravičene do posebnega spodbujevalnega režima
za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, kakor je predvideno v
Uredbi Sveta (ES) št. 732/2008 o uporabi sheme splošnih
tarifnih preferencialov
v obdobju od 1. januarja 2009 do 31.
decembra 2011(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8028)90
  • L335 (zakonodaja) – 13.12.2008
Uredba Komisije (ES) št. 1241/2008 z dne 12. decembra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1244/2008 z dne 12. decembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1614/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe
(EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki
se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom
upoštevanja posebnega položaja Kambodže glede izvoza nekaterih
tekstilnih izdelkov v Skupnost28Uredba Komisije (ES) št. 1245/2008 z dne 12. decembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1615/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe
(EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki
se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom da se
upošteva posebni položaj Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih
izdelkov v Skupnost30Uredba Komisije (ES) št. 1247/2008 z dne 11. decembra 2008 o
odstopanju od uredb (ES) št. 2402/96, (ES) št. 2058/96, (ES) št.
2305/2003, (ES) št. 955/2005, (ES) št. 969/2006, (ES) št.
1918/2006, (ES) št. 1964/2006, (ES) št. 1002/2007, (ES) št.
27/2008 in (ES) št. 1067/2008 glede datumov za vložitev zahtevkov
in izdaje uvoznih dovoljenj za leto 2009 v okviru tarifnih kvot za
sladki krompir, škrob iz manioke, manioko, žita, riž in oljčno
olje ter o odstopanju od uredb (ES) št. 382/2008, (ES) št.
1518/2003, (ES) št. 596/2004 in (ES) št. 633/2004 glede datumov za
izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2009 v sektorjih govejega in
telečjega mesa, prašičjega mesa, jajc in perutninskega mesa35Sklep Sveta z dne 8. decembra 2008 o podpisu in začasni uporabi
Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo
in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki39Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko
skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi
izdelki41Skupno stališča Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008 ki
opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške
tehnologije in opreme99
  • L336 (zakonodaja) – 13.12.2008
Uredba komisije (ES) št. 1221/2008
z dne 5. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 o
določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES)
št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave
v zvezi s tržnimi standardi1
  • L337 (zakonodaja) – 16.12.2008
Uredba Komisije (ES) št. 1248/2008 z dne 15. decembra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1252/2008 z dne 12. decembra 2008 o
odstopanju od Uredbe (ES) št. 1251/2008 ter začasni prekinitvi
uvoza pošiljk nekaterih živali iz ribogojstva iz Malezije v
Skupnost
(1)76Uredba Komisije (ES) št. 1254/2008 z dne 15. decembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in
označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave,
označevanja in nadzora80Uredba Komisije (ES) št. 1255/2008 z dne 15. decembra 2008 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 16. decembra 200883
  • L338 (zakonodaja) – 17.12.2008
Uredba Komisije (ES) št. 1258/2008 z dne 16. decembra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št. 1267/2008 z dne 12. decembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 2172/2005 o določitvi podrobnih pravil
za uporabo uvozne tarifne kvote za živo govedo s težo, ki
presega 160 kg, in s poreklom iz Švice, določenih s Sporazumom med
Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s
kmetijskimi proizvodi37Uredba Komisije (ES) št. 1268/2008 z dne 12. decembra 2008 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema
potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi
diamanti39Uredba Komisije (ES) št. 1271/2008 z dne 16. decembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1255/2008 o določitvi uvoznih dajatev
v sektorju žit od 16. decembra 200850Priporočilo Komisije z dne 4. decembra 2008 o merilih za izvoz
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v tretje države

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7570)69Sklep št. 2/2008 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki z dne
20. novembra 2008 o spremembi tabel I in II iz Priloge k Protokolu
1 Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske
in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani72

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih