TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L298 do L301
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L298 (zakonodaja) – 16.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1335/2007 z dne 15. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1337/2007 z dne 15. novembra
2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 992/95 glede
tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribiške proizvode s
poreklom z Norveške6Uredba Komisije (ES) št. 1338/2007 z dne 15. novembra
2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede
tarifnih kvot Skupnosti za pomaranče s poreklom iz Egipta in za
predelane kmetijske proizvode s poreklom iz Izraela11Uredba Komisije (ES) št. 1339/2007 z dne 15. novembra
2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. novembra 200714Uredba Komisije (ES) št. 1340/2007 z dne 15. novembra
2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode
, izvožene kot
blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi17Uredba Komisije (ES) št. 1341/2007 z dne 15. novembra
2007 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega
mesa in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES)
št. 1484/9520Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2007 z dne 18.
septembra 2007 o spremembi in posodobitvi Uredbe (ES) št.
1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza
blaga in tehnologije z dvojno rabo
(UL
L 278, 22.10.2007
)23
  • C275 (informacije in objave) – 16.11.2007
Sporočilo Komisije o določitvi
količine nekaterih proizvodov v sektorju mleka in mlečnih
proizvodov
na razpolago v prvi polovici leta 2008 v okviru
nekaterih kvot, ki jih je odprla Skupnost6Obvestilo dobaviteljem Skupnosti,
ki uvažajo kmetijske in industrijske izdelke s poreklom iz
držav AKP
v okviru trgovinskih ukrepov iz Priloge V k
Sporazumu o partnerstvu AKP-ES, znanem kot Sporazum iz Cotonouja12
  • L300 (zakonodaja) – 17.11.2007
Uredba Sveta (ES) št.
1342/2007 z dne 22. oktobra 2007 o upravljanju nekaterih omejitev
za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije1Uredba Komisije (ES) št.
1344/2007 z dne 16. novembra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave25Uredba Komisije (ES) št.
1345/2007 z dne 15. novembra 2007 o uvrstitvi določenega blaga
v kombinirano nomenklaturo27Sklep Sveta z dne 22. oktobra 2007
o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko
federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki51Sporazum med Evropsko skupnostjo
in Rusko federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki52Odločba Sveta z dne 13. novembra
2007 o dovoljenju Kraljevini Nizozemski, da uporabi ukrep,
ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu
davka na dodano vrednost71
  • C276 (informacije in objave) – 17.11.2007
Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropskih
skupnosti5
  • L301 (zakonodaja) – 20.11.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1349/2007 z dne 19. novembra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih