TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L288 do L290
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L288 (zakonodaja) – 6.11.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1292/2007 z dne 30. oktobra 2007 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz folije iz
polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije
po pregledu
zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES)
št. 384/96 in zaključku delnega vmesnega pregleda v zvezi s
takim uvozom v skladu s členom 11(3) Uredbe Sveta (ES) št.
384/961Uredba Sveta (ES) št. 1293/2007 z dne 30. oktobra 2007 o
razveljavitvi protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo
(ES) št. 1050/2002 na uvoz zapisljivih zgoščenk po
poreklu iz Tajvana, kar omogoča povračilo ali opustitev dajatev,
in o razveljavitvi izravnalnih dajatev
, uvedenih z Uredbo (ES)
št. 960/2003 na uvoz zapisljivih CD plošč s poreklom
iz Indije, kar omogoča povračilo ali opustitev dajatev ter
zaključku postopka v zvezi z njimi17Uredba Komisije (ES) št. 1294/2007 z dne 5. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave20Uredba Komisije (ES) št. 1295/2007 z dne 5. novembra
2007 o registraciji uvoza nekaterih pripravljenih ali
konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske22
  • L289 (zakonodaja) – 7.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1297/2007 z dne 6. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1298/2007 z dne 6. novembra
2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 900/2007 zaradi
razlikovanja med tretjimi državami in ozemljem držav članic
Evropske unije, ki niso del carinskega območja Skupnosti3Sklep Komisije z dne 31. oktobra 2007 o ustanovitvi
strokovne skupine za elektronsko izdajanje računov38
  • C265 (informacije in objave) – 7.11.2007
Obvestilo uvoznikom – Uvoz
proizvodov z visoko vsebnostjo sladkorja v Skupnost6
  • L290 (zakonodaja) – 8.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1302/2007 z dne 7. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1303/2007 z dne 5. novembra
2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju
podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju3Uredba Komisije (ES) št. 1304/2007 z dne 7. novembra
2007 o spremembi Direktive Sveta 95/64/ES, Uredbe Sveta (ES) št.
1172/98, Uredb (ES) št. 91/2003 in (ES) št.
1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzpostavitve NST
2007 kot enotne klasifikacije prepeljanega blaga pri nekaterih
vrstah prevoza14Uredba Komisije (ES) št. 1306/2007 z dne 7. novembra
2007 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih
dovoljenj, za katera je bilo zaprošeno od 29. oktobra do 2.
novembra 2007, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot
in preferencialnih sporazumov18
  • C266 (informacije in objave) – 8.11.2007
Objava vloge na podlagi člena 8(2)
Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih
posebnostih kmetijskih proizvodov in živil27

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih