TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L278 do L284Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L278 (zakonodaja) – 22.10.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1183/2007 z dne 18. septembra 2007
o spremembi in posodobitvi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o
vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in
tehnologije z dvojno rabo1
  • L279 (zakonodaja) – 23.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1230/2007 z dne 22. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1231/2007 z dne 19. oktobra
2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


(1)
Infrardeča domača savna – 8516 79 70, (2) Samostojna
naprava za zapisovanje digitalne kode slik iz video snemalne
kamere na digitalni vsestranski disk
DVD – 8521 90 00, (3)
Digitalni fotoaparat za snemanje in shranjevanje slik na
notranjo napravo za shranjevanje – 8525 80 30, (4) Digitalni
fotoaparat
za snemanje in shranjevanje slik – 8525 80 30, (5)
Digitalna video snemalna kamera za snemanje in shranjevanje
slik na spominsko kartico – 8525 80 91, (6) Prenosna naprava,
sestavljena iz sprejemnika globalnega sistema za določanje
položaja (GPS – Global Positioning System), z
vgrajeno anteno in osebnim digitalnim pomočnikom (PDA, Personal
Digital Assistant) z operacijskim sistemom v istem ohišju –
8526 91 20, (7) Štirikolesno vozilo, opremljeno z
dizelskim motorjem z zmogljivostjo 132 kW in najvišjo
hitrostjo 40 km/h – 8701 90 903Uredba Komisije (ES) št. 1232/2007 z dne 22. oktobra
2007 o odstopanju od uredb (ES) št. 2058/96, (ES) št.
1964/2006 in (ES) št. 1002/2007 glede datumov za vložitev
zahtevkov za uvozna dovoljenja in za njihovo izdajo decembra
2007 v okviru tarifnih kvot za riž8Sklep št. 1/2007 Skupnega odbora EU-Mehika z dne 14.
junija 2007 v zvezi s Prilogo III k Sklepu št. 2/2000
Skupnega sveta EU-Mehika z dne 23. marca 2000 o opredelitvi
koncepta „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega
sodelovanja15
  • L280 (zakonodaja) – 24.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1235/2007 z dne 23. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L281 (zakonodaja) – 25.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1240/2007 z dne 24. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1241/2007 z dne 24. oktobra
2007 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96 glede sprožitvene
ravni za dodatne dajatve za kumare, artičoke, klementine,
mandarine in pomaranče3
  • L282 (zakonodaja) – 26.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1249/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave5Uredba Komisije (ES) št. 1250/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave7Uredba Komisije (ES) št. 1251/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave9Uredba Komisije (ES) št. 1252/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/200711Uredba Komisije (ES) št. 1253/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/200712Uredba Komisije (ES) št. 1254/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz
žit in riža13Uredba Komisije (ES) št. 1257/2007 z dne 25. oktobra
2007 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot,
odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje oktober 200732Uredba Komisije (ES) št. 1258/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi35Uredba Komisije (ES) št. 1259/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi39
  • C252 (informacije in objave) – 26.10.2007
Posebno poročilo št. 4/2007 o fizičnih pregledih in
pregledih zamenjave pri pošiljkah, upravičenih do izvoznega
nadomestila
, z odgovori Komisije1
  • C253 (informacije in objave) – 26.10.2007
Deveto letno poročilo v skladu z operativno določbo 8 Kodeksa
ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja1
  • L283 (inforamcije in objave) – 27.10.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1260/2007 z dne 9. oktobra 2007 o
spremembi Uredbe (ES) št. 318/2006 o skupni ureditvi trgov
v sektorju sladkorja1Uredba Komisije (ES) št. 1262/2007 z dne 26. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave13Uredba Komisije (ES) št. 1271/2007 z dne 26. oktobra
2007 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in
riža
, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih
ukrepov za pomoč v hrani61
  • L284 (zakonodaja) – 30.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1272/2007 z dne 29. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1278/2007 z dne 29. oktobra
2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih
zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v
Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic (1)20Odločba Komisije z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Direktive
92/33/EGS, da se podaljša odstopanje v zvezi z uvoznimi
pogoji za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic iz tretjih
držav
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007)
5218)33
  • C257 (informacije in objave) – 30.10.2007
Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št.
510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla
za kmetijske proizvode in živila54

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih