TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L269 do L277 / 18.10.2008Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
 • L277 (zakonodaja) – 18.10.2008
Uredba Komisije (ES) št. 1016/2008 z dne 17. oktobra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih
vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste
sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1017/2008 z dne 17. oktobra 2008 o
izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih
v prvih sedmih dnevih meseca oktobra 2008 v okviru tarifnih kvot
za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 616/20073Uredba Komisije (ES) št. 1018/2008 z dne 17. oktobra 2008 o
izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od 1.
decembra 2008 do 28. februarja 20095Uredba Komisije (ES) št. 1026/2008 z dne 17. oktobra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1003/2008 o določitvi uvoznih dajatev
v sektorju žit
od 16. oktobra 200831Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1875/2006 z dne 18. decembra
2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za
izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2193/92 o carinskem zakoniku
Skupnosti
( UL
L 360, 19.12.2006
)


(sprememba 14 t. člena in 842 a člena
– „izstopna skupna deklaracija“
)38
 • L276 (zakonodaja) – 17.10.2008
Uredba Sveta (ES) št. 1010/2008 z dne 13. oktobra 2008 o uvedbi
dokončne izravnalne dajatve pri uvozu sulfanilne kisline s
poreklom iz Indije
po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s
členom 18 Uredbe (ES) št. 2026/97 in delnega vmesnega pregleda v
skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 2026/97 ter o spremembi Uredbe
(ES) št. 1000/2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve pri
uvozu sulfanilne kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
in Indije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2)
Uredbe (ES) št. 384/963Uredba Komisije (ES) št. 1011/2008 z dne 16. oktobra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave21Uredba Komisije (ES) št. 1015/2008 z dne 16. oktobra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1003/2008 o določitvi uvoznih dajatev
v sektorju žit
od 16. oktobra 200829
 • L275 (zakonodaja) – 16.10.2008
Uredba Sveta (ES) št. 1000/2008 z dne 13. oktobra 2008 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve na uvoz sulfanilne kisline s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Indije
na podlagi
pregleda zaradi izteka ukrepov na podlagi člena 11(2) Uredbe (ES)
št. 384/961Uredba Sveta (ES) št. 1001/2008 z dne 13. oktobra 2008 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterega železnega ali
jeklenega pribora (fitingov) za cevi s poreklom iz Republike
Koreje in Malezije
po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s
členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/9618Uredba Komisije (ES) št. 1002/2008 z dne 15. oktobra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave32Uredba Komisije (ES) št. 1003/2008 z dne 15. oktobra 2008 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 16. oktobra 200834
 • L274 (zakonodaja)
  – 15.10.2008
Sklep št. 1/2008 Skupnega odbora ES-EFTA za skupni tranzitni
postopek z dne 16. junija 2008 o spremembi Konvencije z dne 20.
maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku1
 • L273 (zakonodaja) – 15.10.2008
Uredba Komisije (ES) št. 997/2008 z dne 14. oktobra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave1Odločba Komisije z dne 14. oktobra 2008 o uvedbi posebnih
pogojev za uvoz proizvodov, ki vsebujejo mleko ali mlečne
proizvode, s poreklom ali poslanih s Kitajske
ter o
razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/757/ES (notificirano pod
dokumentarno številko C(2008) 6086) (1)18
 • L272 (zakonodaja) – 14.10.2008
Uredba Komisije (ES) št. 995/2008 z dne 13. oktobra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 996/2008 z dne 13. oktobra 2008 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih z Uredbo
(ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/20093Sklep Sveta z dne 25. februarja 2008 o podpisu in začasni
uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med
Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani
ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji5Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med
Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani
ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji6
 • L271 (zakonodaja) – 11.10.2008
Uredba Komisije (ES) št. 993/2008 z dne 10. oktobra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave1
 • L269 (zakonodaja)
  – 10.10.2008
Uredba Komisije (ES) št. 990/2008 z dne 9. oktobra 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 991/2008 z dne 9. oktobra 2008 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih z Uredbo
(ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/20093Uredba Komisije (ES) št. 992/2008 z dne 9. oktobra 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 959/2008 o določitvi uvoznih dajatev
v sektorju žit
od 1. oktobra 20085
 • C265 (informacije in
  objave) – 18.10.2008
Menjalni tečaji eura5
 • C264 (informacije in objave) – 17.10.2008
Menjalni tečaji eura7Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov


(prenehanje
– 21.9.2008 –
Parakrezol
– Kitajska
)15Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov


(25.4.2009
Amonijev nitrat –
Ukrajina
)16
 • C263 (informacije in objave) – 16.10.2008
Menjalni tečaji eura1
 • C262 (informacije in objave) – 15.10.2008
Menjalni tečaji eura4
 • C261 (informacije in objave) – 14.10.2008
Menjalni tečaji eura7
 • C259 (informacije in objave) – 11.10.2008
Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropskih
skupnosti1Menjalni tečaji eura8
 • C258 (informacije in objave) – 10.10.2008
Menjalni tečaji eura1Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov8


(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih