TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU od št. L249 do št. L253

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L249 (zakonodaja) –
    13.9.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1339/2006 z dne 12. septembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1340/2006 z dne 12. septembra
2006 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki,
vloženi augusta 2006 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode
iz prašičjega mesa
v okviru mesa v okviru režima,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 1233/20063Uredba Komisije (ES) št. 1341/2006 z dne 12. septembra
2006 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki,
vloženi avgusta 2006 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode
iz perutninskega mesa
v okviru mesa v okviru režima,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 1232/20065Uredba Komisije (ES) št. 1342/2006 z dne 12. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso7Uredba Komisije (ES) št. 1343/2006 z dne 12. septembra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne
rumenjake
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi11Uredba Komisije (ES) št. 1344/2006 z dne 12. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za prašičje meso13Uredba Komisije (ES) št. 1345/2006 z dne 12. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca15Uredba Komisije (ES) št. 1346/2006 z dne 12. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso17
  • L250 (zakonodaja) – 14.9.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1347/2006 z dne 13. septembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1348/2006 z dne 13. septembra
2006 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih
dovoljenj za proizvode iz sektorja sladkorja v okviru tarifnih
kvot in preferencialnih sporazumov3Uredba Komisije (ES) št. 1350/2006 z dne 13. septembra
2006 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz
nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske10Uredba Komisije (ES) št. 1351/2006 z dne 13. septembra
2006 o določitvi enotnega koeficienta dodelitve, ki se uporabi v
okviru tarifne kvote za koruzo, v skladu z Uredbo (ES) št.
573/200334
  • L251 (zakonodaja) – 14.9.2006
Uredba Sveta (ES) št. 1338/2006 z dne 8. septembra 2006
o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem
pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz semiš usnja s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske1
  • L252 (zakonodaja) – 15.9.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1352/2006 z dne 14. septembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1357/2006 z dne 14. septembra
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/200711Uredba Komisije (ES) št. 1358/2006 z dne 14. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave13Uredba Komisije (ES) št. 1359/2006 z dne 14. septembra
2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/200615Uredba Komisije (ES) št. 1360/2006 z dne 14. septembra
2006 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega
mesa in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES)
št. 1484/9516Uredba Komisije (ES) št. 1361/2006 z dne 14. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke18Uredba Komisije (ES) št. 1362/2006 z dne 14. septembra
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200422Uredba Komisije (ES) št. 1363/2006 z dne 14. septembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200624
  • L253 (zakonodaja) – 16.9.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1369/2006 z dne 15. septembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave7Uredba Komisije (ES) št. 1370/2006 z dne 15. septembra
2006 o odstopanju od uredb (ES) št. 800/1999 in (ES) št.
1043/2005 v zvezi s proizvodi, izvoženimi v Libanon kot
blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodb
i9Uredba Komisije (ES) št. 1375/2006 z dne 15. septembra
2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo
od 16. septembra 200617
  • C220 (informacije in objave) – 13.9.2006
Obvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe protokolov o
pravilih glede porekla, ki določajo diagonalno kumulacijo med
Skupnostjo, Alžirijo, Bolgarijo, Egiptom, Ferskimi otoki,
Islandijo, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Norveško,
Romunijo, Švico (vključno z Lihtenštajnom), Sirijo,
Tunizijo, Turčijo ter Zahodnim bregom in Gazo5
  • C223 (informacije in objave) – 16.9.2006
Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz žepnih plinskih vžigalnikov na
kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske in odpremljenih ali s poreklom iz
Tajvana, ter za uvoz nekaterih žepnih vžigalnikov na kresilni
kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in odpremljenih ali s poreklom iz Tajvana7
  • C224 (informkacije in objave) – 16.9.2006
Zadeva C-14/05: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne
13. julija 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe
Gerechtshof te Amsterdam (Nizozemska)) — Anagram
International Inc. proti Inspecteur van de Belastingdienst/Douane
district Rotterdam (Skupna carinska tarifa — Kombinirana
nomenklatura — Tarifna uvrstitev — Baloni, polnjeni s
plinom
)9
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih