TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU od št. L188 do L194

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L188 (zakonodaja) –
    11.7.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1047/2006 z dne 10. julija 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1048/2006 z dne 10. julija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 2185/2005 o odprtju tarifnih
kvot Skupnosti za leto 2006 za ovce, koze, ovčje meso in kozje
meso3Uredba Komisije (ES) št. 1049/2006 z dne 10. julija 2006
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo5
  • L189 (zakonodaja) – 12.7.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1051/2006 z dne 11. julija 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L190 (zakonodaja) – 12.7.2006
Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov1
  • L191 (zakonodaja) – 12.7.2006
Uredba Sveta (ES) št. 1050/2006 z dne 11. julija 2006 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
kalijevega klorida s poreklom iz Belorusije in Rusije1
  • L192 (zakonodaja) – 13.7.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1054/2006 z dne 12. julija 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1056/2006 z dne 12. julija 2006
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo6Uredba Komisije (ES) št. 1060/2006 z dne 12. julija 2006
o spremembi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita12Uredba Komisije (ES) št. 1061/2006 z dne 12. julija 2006
o določitvi enotnega koeficienta dodelitve, ki se uporabi v
okviru tarifne kvote za koruzo
, v skladu z Uredbo (ES) št.
958/200314Uredba Komisije (ES) št. 1062/2006 z dne 12. julija 2006
o določitvi enotnega koeficienta dodelitve, ki se uporabi v
okviru tarifne kvote za pšenico
, v skladu z Uredbo (ES)
št. 958/200315Uredba Komisije (ES) št. 1063/2006 z dne 12. julija 2006
o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno
goveje meso visoke kvalitete16Uredba Komisije (ES) št. 1064/2006 z dne 12. julija 2006
o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za
uvozne pravice, vloženim v skladu z Uredbo (ES) št.
1081/1999 o uvozu bikov, krav in telic nekaterih alpskih in
gorskih pasem17Uredba Komisije (ES) št. 1065/2006 z dne 12. julija 2006
o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj
za proizvode iz sektorja sladkorja v okviru tarifnih kvot in
preferencialnih sporazumov18
  • L194 (zakonodaja) – 14.7.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1068/2006 z dne 13. julija 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave4Uredba Komisije (ES) št. 1069/2006 z dne 13. julija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke6Uredba Komisije (ES) št. 1070/2006 z dne 13. julija 2006
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200411Uredba Komisije (ES) št. 1071/2006 z dne 13. julija 2006
o nedodelitvi nadomestil za posneto mleko v prahu v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 582/200413Uredba Komisije (ES) št. 1072/2006 z dne 13. julija 2006
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in
riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi14Uredba Komisije (ES) št. 1073/2006 z dne 13. julija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave18Uredba Komisije (ES) št. 1074/2006 z dne 13. julija 2006
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/200620Uredba Komisije (ES) št. 1075/2006 z dne 13. julija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit
in riža21Uredba Komisije (ES) št. 1076/2006 z dne 13. julija 2006
o določitvi proizvodnih nadomestil za žita24Uredba Komisije (ES) št. 1077/2006 z dne 13. julija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in
rženo moko ter za drobljenec in zdrob25Uredba Komisije (ES) št. 1078/2006 z dne 13. julija 2006
v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru
razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/200627Uredba Komisije (ES) št. 1079/2006 z dne 13. julija 2006
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno
pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES)
št. 936/200628Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1065/2006 z dne 12.
julija 2006 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih
dovoljenj za proizvode iz sektorja sladkorja v okviru tarifnih
kvot in preferencialnih sporazumov
(UL L 192, 13.7.2006)33
  • C162 (informacije in objave) – 13.7.2006
Obvestilo o razpisu natečaja za znižanje uvozne dajatve za
koruzo, uvoženo iz držav nečlanic2Obvestilo o javnem razpisu za znižanje carin pri uvozu sirka
iz tretjih držav3Obvestilo o razpisu natečaja za znižanje uvozne dajatve za
koruzo, uvoženo iz držav nečlanic4Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede
uvoza peroksosulfatov s poreklom iz Združenih držav Amerike,
Ljudske republike Kitajske in Tajvana


Gl. Obvestilo CURS: Ugotavljanje
dampinga – persulfati iz ZDA, Kitajske in Tajvana5
  • C163 (informacije in objave) – 14.7.2006
Enotna uporaba kombinirane nomenklature (KN) (Uvrščanje
blaga)3
Uradni
list Evropske unije
:Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih