TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L179 do L188


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
 • L188 (zakonodaja) – 27.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 667/2008 z dne 15. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št. 671/2008 z dne 15. julija 2008
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. julija 200818
 • C179 (informacije in objave) – 16.7.2008
Obvestilo Komisije o povračilu protidampinških
dajatev13
 • L186 (zakonodaja) – 15.7.2008
Uredba Komisije (ES) št. 664/2008 z dne 14. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Sklep Sveta z dne 16. junija 2008 o podpisu in sklenitvi
Mednarodnega sporazuma o kavi 2007 v imenu Evropske
skupnosti12Mednarodni sporazum o kavi 200713Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Začasnega sporazuma o
trgovini in trgovinskih zadevah
med Evropsko skupnostjo na eni
strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani41
 • L185 (zakonodaja) – 12.7.2008
Uredba Sveta (ES) št. 661/2008 z dne 8. julija 2008 o po
pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) in delnem
vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št.
384/961Uredba Sveta (ES) št. 662/2008 z dne 8. julija 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 442/2007 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s
poreklom iz Ukrajine
po pregledu zaradi izteka ukrepov v
skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/9635Uredba Komisije (ES) št. 663/2008 z dne 11. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave38Sklep Komisije z dne 4. julija 2008 o sprejetju zavez,
ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede
uvoza amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije in Ukrajine43
 • C177 (informacije in objave) – 12.7.2008
Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi
z uvozom nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Armenije,
Brazilije in Ljudske republike Kitajske13
 • L183 (zakonodaja) – 11.7.2008
Uredba Sveta (ES) št. 654/2008 z dne 29. aprila 2008 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz kumarina
s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
, kakor je bila
razširjena na uvoz kumarina poslanega iz Indije,
Tajske, Indonezije in Malezije, ne glede na
to, ali je deklariran kot s poreklom iz Indije, Tajske,
Indonezije oziroma Malezije ali ne po pregledu
zaradi izteka ukrepov skladno s členom 11(2) Uredbe (ES) št.
384/961Uredba Komisije (ES) št. 655/2008 z dne 10. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave13Uredba Komisije (ES) št. 658/2008 z dne 10. julija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave27Uredba Komisije (ES) št. 659/2008 z dne 10. julija 2008
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/200729Uredba Komisije (ES) št. 660/2008 z dne 10. julija 2008
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/200730
 • C176 (informacije in objave) – 11.7.2008
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vreč in vrečk iz
plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske9
 • L181 (zakonodaja) – 10.7.2008
Uredba Sveta (ES) št. 649/2008 z dne 8. julija 2008 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz aktivnega
oglja v prahu s poreklom iz Ljudske republike Kitajske1Uredba Komisije (ES) št. 650/2008 z dne 9. julija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave13Uredba Komisije (ES) št. 653/2008 z dne 9. julija 2008 o
določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj,
za katera je bilo zaprošeno od 30. junija do 4. julija
2008, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in
preferencialnih sporazumov35
 • L180 (zakonodaja) – 9.7.2008
Uredba Sveta (ES) št. 645/2008 z dne 8. julija 2008 o
odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za
uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke1Uredba Komisije (ES) št. 647/2008 z dne 8. julija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave9
 • C174 (informacije in objave) – 9.7.2008
Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede
uvoza nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske7
 • L179 (zakonodaja) – 8.7.2008
Uredba Komisije (ES) št. 643/2008 z dne 7. julija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 644/2008 z dne 7. julija 2008 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/20083

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih