TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L156 do L164

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L164 (zakonodaja) – 25.6.2008
Uredba Sveta (ES) št. 595/2008 z dne 16. junija 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi
avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene
industrijske, kmetijske in ribiške proizvode1Uredba Komisije (ES) št. 596/2008 z dne 24. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave10Uredba Komisije (ES) št. 599/2008 z dne 24. junija 2008
o popravkih Uredbe (ES) št. 412/2008 o odprtju in
upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso,
namenjeno za predelavo16Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1214/2007 z dne 20.
septembra 2007 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št.
2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi
( UL
L 286, 31.10.2007
)46
  • L163 (zakonodaja) – 24.6.2008
Uredba Sveta (ES) št. 587/2008 z dne 16. junija 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 866/2004 o režimu na podlagi
člena 2 Protokola št. 10 k Aktu o pristopu glede pravil
o blagu,
storitvah in osebah, ki prečkajo zeleno črto na
Cipru1Uredba Komisije (ES) št. 588/2008 z dne 23. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave4Uredba Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008
o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1234/2007 glede tržnih standardov za jajca6
  • L162 (zakonodaja) – 21.06.2008
Uredba Komisije (ES) št. 583/2008 z dne 20. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Direktiva 2008/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.
junija 2008 o spremembi Direktive Sveta 95/50/ES o enotnih
postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga glede Komisiji
podeljenih izvedbenih pooblastil11
  • L161 (zakonodaja) – 20.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 570/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave2Uredba Komisije (ES) št. 573/2008 z dne 19. junija 2008
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/200811Uredba Komisije (ES) št. 574/2008 z dne 19. junija 2008
o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/200413Uredba Komisije (ES) št. 575/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za jajca14Uredba Komisije (ES) št. 576/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso16Uredba Komisije (ES) št. 577/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi18Uredba Komisije (ES) št. 578/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi junija 2008 za nekatere mlečne
proizvode v okviru tarifnih kvot
, odprtih z Uredbo (ES) št.
2535/200120Uredba Komisije (ES) št. 581/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa
in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št.
1484/9528
  • L160 (zakonodaja)
    – 19.6.2008
Uredba Sveta (ES) št. 556/2008 z dne 16. junija 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in
zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za
določene kmetijske in industrijske izdelke1Uredba Komisije (ES) št. 557/2008 z dne 18. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave4Uredba Komisije (ES) št. 558/2008 z dne 18. junija 2008
o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj,
za katera je bilo zaprošeno od 9. do 13. junija 2008, za
proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in
preferencialnih sporazumov6Uredba Komisije (ES) št. 559/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru
tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES)
št. 533/200710Uredba Komisije (ES) št. 560/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru
tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in
jajčni albumin
, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/200712Uredba Komisije (ES) št. 561/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru
tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št.
1385/200714Uredba Komisije (ES) št. 562/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru
tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št.
536/200716Uredba Komisije (ES) št. 563/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
perutninsko meso
, odprte z Uredbo (ES) št. 1384/200717Uredba Komisije (ES) št. 564/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
perutninsko meso
, odprte z Uredbo (ES) št. 1383/200719Uredba Komisije (ES) št. 568/2008 z dne 18. junija 2008
o spremembi Uredbe (ES) št. 527/2008 o določitvi izvoznih
nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez
nadaljnje predelave28Odločba Komisije z dne 17. junija 2008 o spremembi Odločbe
2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s
proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2483) (1)34
  • L158 (zakonodaja) – 18.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 551/2008 z dne 17. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L157 (zakonodaja) – 17.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 539/2008 z dne 16. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave13Uredba Komisije (ES) št. 545/2008 z dne 16. junija 2008
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/200890Uredba Komisije (ES) št. 546/2008 z dne 16. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
nekatere mesne proizvode s poreklom iz Švice
, odprte z
Uredbo (ES) št. 1399/200792Uredba Komisije (ES) št. 547/2008 z dne 16. junija 2008
izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
prašičje meso
, odprte z Uredbo (ES) št.
1382/200793Uredba Komisije (ES) št. 548/2008 z dne 16. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
prašičje meso
, odprte z Uredbo (ES) št. 812/200794Uredba Komisije (ES) št. 549/2008 z dne 16. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
prašičje meso
, odprte z Uredbo (ES) št. 979/200795Uredba Komisije (ES) št. 550/2008 z dne 16. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifnih kvot za
prašičje meso
, odprtih z Uredbo (ES) št.
806/200796
  • L156 (zakonodaja) – 14.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 533/2008 z dne 13. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 534/2008 z dne 13. junija 2008
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. junija 20083

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih