TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L117 do št. L127Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L127 (zakonodaja) – 15.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 421/2008 z dne 14. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave7Uredba Komisije (ES) št. 422/2008 z dne 14. maja 2008 o
določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za
katera je bilo zaprošeno od 5. maja do 9. maja 2008, za
proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih
sporazumov9
  • L126 (zakonodaja) – 14.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 419/2008 z dne 13. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L125 (zakonodaja) – 9.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 408/2008 z dne 8. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 409/2008 z dne 8. maja 2008 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 410/2008 z dne 8. maja 2008 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/20075Uredba Komisije (ES) št. 411/2008 z dne 8. maja 2008 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/20076Uredba Komisije (ES) št. 412/2008 z dne 8. maja 2008 o
odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno
goveje meso
, namenjeno za predelavo7Uredba Komisije (ES) št. 413/2008 z dne 8. maja 2008 o
spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 27/2008 o odprtju in
upravljanju nekaterih letnih tarifnih kvot za nekatere izdelke,
zajete v oznaki 0714, s poreklom iz nekaterih tretjih držav, razen
Tajske15Uredba Komisije (ES) št. 418/2008 z dne 8. maja 2008 o
izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju28Sklep Sveta z dne 14. aprila 2008 o podaljšanju
veljavnosti Sklepa 2005/321/ES o zaključku postopka
posvetovanja z Republiko Gvinejo v okviru člena 96 Sporazuma iz
Cotonouja29
  • C114 (informacije in objave) – 9.5.2008
Obvestilo uvoznikom v Evropsko unijo, ki predlagajo, da v letu
2009 uvažajo nadzorovane snovi, ki tanjšajo ozonski
plašč
, v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000
Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo
ozonski plašč15Obvestilo izvoznikom iz Evropske unije, ki predlagajo, da v
letu 2009 izvažajo nadzorovane snovi, ki tanjšajo
ozonski plašč
, v skladu z Uredbo (ES) št.
2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo
ozonski plašč21Obvestilo uporabnikom nadzorovanih snovi v Evropski uniji, ki
so v letu 2009 v Skupnosti dovoljene za uporabo bistvenega pomena
v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta
in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč27
  • L122 (zakonodaja) – 8.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 405/2008 z dne 7. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 406/2008 z dne 7. maja 2008 o
določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za
katera je bilo zaprošeno od 28. aprila do 2. maja 2008, za
proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih
sporazumov3Uredba Komisije (ES) št. 407/2008 z dne 7. maja 2008 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 o uvedbi
izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo
ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske
unije7
  • L120 (zakonodaja) – 7.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 401/2008 z dne 6. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 403/2008 z dne 6. maja 2008 o
začasnih obveznostih dobave za uvoz trsnega sladkorja v skladu
s Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave
2008/20096Uredba Komisije (ES) št. 404/2008 z dne 6. maja 2008 o
spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o
ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov glede odobritve
uporabe spinosada, kalijevega bikarbonata in bakrovega oktanoata
ter razširitve uporabe etilena8Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1518/2003 z dne 28.
avgusta 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih
dovoljenj
v sektorju prašičjega mesa ( UL
L 217, 29.8.2003
) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 03,
zvezek 39, str. 544
)25
  • L118 (zakonodaja) – 6.5.2008
Uredba Sveta (ES) št. 396/2008 z dne 29. aprila 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 397/2004 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega
perila s poreklom iz Pakistana1Uredba Komisije (ES) št. 397/2008 z dne 5. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave8Uredba Komisije (ES) št. 398/2008 z dne 5. maja 2008 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/200810
  • C111 (informacije in objave) – 6.5.2008
Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov


(Furfuril
alkohol – Kitajska – protidampinška dajatev)50
  • L117 (zakonodaja) – 1.5.2008
Uredba Sveta (ES) št. 388/2008 z dne 29 aprila 2008 o
razširitvi dokončnih protidampinških ukrepov,
uvedenih z Uredbo (ES) št. 1472/2006 na uvoz določene
obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske, na uvoz enakega izdelka, poslanega iz Posebne upravne
regije Macao, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s
poreklom iz Posebne upravne regije Macao ali ne1Uredba Komisije (ES) št. 389/2008 z dne 30. aprila 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave11Uredba Komisije (ES) št. 395/2008 z dne 30. aprila 2008
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 1. maja 200824
  • C110 (informacije in objave) – 1.5.2008
Obvestilo glede veljavnih protidampinških ukrepov v
zvezi z uvozom folije iz polietilen tereftalata (PET) s poreklom
iz Indije v Skupnost: sprememba naslova družbe, za katero velja
individualna stopnja protidampinške dajatve28

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih