TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L089 do L095 / 9.4.2009
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 52
  • L089 (zakonodaja) – 1.4.2009
Uredba Komisije (ES) št. 263/2009 z dne 31. marca 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 264/2009 z dne 31. marca 2009 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 1. aprila 20093
  • L090 (zakonodaja) – 2.4.2009
Uredba Komisije (ES) št. 266/2009 z dne 1. aprila 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 267/2009 z dne 1. aprila 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1295/2008 o uvažanju hmelja iz
tretjih držav3Uredba Komisije (ES) št. 268/2009 z dne 1. aprila 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 264/2009 o določitvi uvoznih dajatev
v sektorju žit
od 1. aprila 20096
  • L091 (zakonodaja) – 3.4.2009
Uredba Komisije (ES) št. 269/2009 z
dne 2. aprila 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 274/2009 z dne 2. aprila 2009 o
določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja
in izvenkvotne izoglukoze
do konca tržnega leta 2009/201016
  • L092 (zakonodaja) – 4.4.2009
Uredba Komisije (ES) št. 276/2009 z dne 3. aprila 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave1
  • L093 (zakonodaja) – 7.4.2009
Uredba Komisije (ES) št. 277/2009 z dne 6. aprila 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 281/2009 z dne 6. aprila 2009 o
začasni odpravi uporabe uvoznih dajatev za nekatere količine
industrijskega sladkorja
za tržno leto 2009/201020
  • L094 (zakonodaja) – 8.4.2009
Uredba Sveta (ES) št. 282/2009 z dne 6. aprila 2009 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1212/2005 o uvedbi dokončnih protidampinških
dajatev na uvoz nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske1Uredba Sveta (ES) št. 283/2009 z dne 6. aprila 2009 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1858/2005 o uvedbi dokončne protidampinške
dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz
Indije5Uredba Komisije (ES) št. 285/2009 z dne 7. aprila 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave13Uredba Komisije (ES) št. 287/2009 z dne 7. aprila 2009 o uvedbi
začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih aluminijastih
folij s poreklom iz Armenije, Brazilije in Ljudske republike
Kitajske17Uredba Komisije (ES) št. 289/2009 z dne 7. aprila 2009 o uvedbi
začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi
iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske48Odločba Komisije z dne 6. aprila 2009 o spremembi Odločbe Sveta
79/542/EGS o transportu živali po zraku, tranzitu živali skozi
nekatere tretje države in veterinarskih spričevalih živali za
nekatero meso iz kopitarjev ter tranzit in skladiščenje nekaterega
svežega mesa
(notificirano pod dokumentarno številko C(2009)
2273) (1)100
  • C084 (informacije in objave) – 8.4.2009
Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede uvoza
nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske5
  • L095 (zakonodaja) – 9.4.2009
Uredba Komisije (ES) št. 291/2009 z dne 8. aprila 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 292/2009 z dne 8. aprila 2009 o
določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke za
izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 27. marca do 3. aprila
2009, za podkvoto III v okviru tarifne kvote Skupnosti, odprte z
Uredbo (ES) št. 1067/2008 za navadno pšenico, ki ni visoke
kakovosti3Uredba Komisije (ES) št. 293/2009 z dne 8. aprila 2009 o
določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/20084Uredba Komisije (ES) št. 294/2009 z dne 8. aprila 2009 o
določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za posneto
mleko v prahu
v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št.
619/20086Uredba Komisije (ES) št. 295/2009 z dne 18. marca 2009 o
uvrstitvi nekaterega blaga v kombinirano nomenklaturo


(digitalna naprava v lastnem ohišju za
snemanje in predvajanje zvoka in slike v različnih zapisih z
zmožnostjo sprejemanja podatkov iz različnih virov (npr.
satelitskih televizijskih sprejemnikov, naprav za avtomatsko
obdelavo podatkov, videokamer) ter razni elementi, kot so
priključni kabli, CD-ROM, navodila za uporabo, vijaki in izvijač
…)7Uredba Komisije (ES) št. 296/2009 z dne 8. aprila 2009 o
podrobnih pravilih za upravno pomoč pri izvozu ementalskega
sira
, za katerega veljajo omejitve kvot, ki je upravičen do
posebne obravnave pri uvozu v Združene države Amerike (Prenovitev)9Uredba Komisije (ES) št. 297/2009 z dne 8. aprila 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1277/2005 o določitvi izvedbenih pravil
za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 273/2004 o
predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbo Sveta (ES)
št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s
predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in
tretjimi državami13Uredba Komisije (ES) št. 299/2009 z dne 8. aprila 2009 o
uvrstitvi nekaterega blaga v kombinirano nomenklaturo


(Komplet je namenjen otrokom za
izdelovanje imitacije nakita, ki se lahko spreminja z magneti….)37Uredba Komisije (ES) št. 300/2009 z dne 8. aprila 2009 o
določitvi koeficienta dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja,
predložene od 27. marca do 3. aprila 2009 v okviru tarifne
kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 955/2005, za riž s poreklom iz
Egipta39Uredba Komisije (ES) št. 301/2009 z dne 8. aprila 2009 o
določitvi najvišje odkupne cene za maslo za drugi posamični
razpis v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št.
186/200940
  • C085 (informacije in objave) – 9.4.2009
Obvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe protokolov o
pravilih glede porekla, ki določajo diagonalno kumulacijo
med
Skupnostjo, Alžirijo, Egiptom, Ferskimi otoki, Islandijo,
Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Norveško, Švico (vključno
z Lihtenštajnom), Sirijo, Tunizijo, Turčijo ter Zahodnim bregom in
Gazo25Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz likalnih desk s poreklom iz
Ukrajine28

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih