TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L076 do L079

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L076 (zakonodaja) – 16.3.2007
Uredba Komisije (ES) št. 271/2007 z dne 15. marca 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 272/2007 z dne 15. marca 2007 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 16. marca 20073Uredba Komisije (ES) št. 273/2007 z dne 15. marca 2007 o
določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke6Uredba Komisije (ES) št. 274/2007 z dne 15. marca 2007 o
določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200410Uredba Komisije (ES) št. 275/2007 z dne 15. marca 2007 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1825/2000 o podrobnih pravilih za
uporabo Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in
Sveta glede označevanja govejega mesa in izdelkov iz govejega
mesa12Uredba Komisije (ES) št. 276/2007 z dne 15. marca 2007 o
spremembi Uredbe (ES) št. 581/2004 o odprtju stalnega
razpisa za izvozna nadomestila glede nekaterih vrst masla
in Uredbe (ES) št. 582/2004 o razpisu stalnega javnega
razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu16Uredba Komisije (ES) št. 277/2007 z dne 15. marca 2007 v
zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi
v okviru razpisa
, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200618Uredba Komisije (ES) št. 278/2007 z dne 15. marca 2007 o
izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo
(pomaranče)19Uredba Komisije (ES) št. 279/2007 z dne 15. marca 2007 o
spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi20
  • L078 (zakonodaja) – 17.3.2007
Uredba Komisije (ES) št. 280/2007 z dne 16. marca 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 281/2007 z dne 16. marca 2007 o
določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 27. posamični
razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št.
1898/20053Uredba Komisije (ES) št. 285/2007 z dne 16. marca 2007 o
določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi
marca 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz
prašičjega mesa v okviru mesa v okviru režima,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 1233/20069Uredba Komisije (ES) št. 286/2007 z dne 16. marca 2007 o
določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja
, vloženi marca 2007, v skladu z režimom,
predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v
sektorju prašičjega mesa za obdobje od 1. aprila do 30.
junija 200711Uredba Komisije (ES) št. 288/2007 z dne 16. marca 2007 o
določitvi prehodnih ukrepov, ki jih je zaradi pristopa Bolgarije
in Romunije treba sprejeti v zvezi z zahtevami za dodelitev
izvoznih nadomestil za nekatere mlečne in jajčne proizvode
v skladu z Uredbo (ES) št. 1043/200515Uredba Komisije (ES) št. 289/2007 z dne 16. marca 2007 o
prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1301/2006 o določitvi skupnih
pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot
za kmetijske
proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj, zaradi
pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji17Uredba Komisije (ES) št. 291/2007 z dne 16. marca 2007 o
popravku Uredbe (ES) št. 272/2007 o določitvi uvoznih
dajatev v sektorju žit
od 16. marca 200724
  • C063 (informacije in objave) – 17.3.2007
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz vinske kisline s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske2Obvestilo glede veljavnih protidampinških ukrepov v
zvezi z uvozom nekaterih plastičnih vreč in vrečk s poreklom,
med drugim, iz Ljudske republike Kitajske v Skupnost
:
sprememba imena ene od družb, za katero se uporablja povprečna
protidampinška dajatev za sodelujoče družbe4
  • L079 (zakonodaja) – 20.3.2007
Uredba Komisije (ES) št. 292/2007 z dne 19. marca 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 293/2007 z dne 19. marca 2007 o
začetku razpisnega postopka za prodajo vinskega alkohola za
uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti3Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija
2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov
(UL
L 169, 30.6.2005
)41
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih