TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L052 do L057
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L052 (zakonodaja) – 27.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 170/2008 z dne 26. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Popravek Uredba Komisije (ES) št. 1057/2007 z dne 13.
septembra 2007 o spremembah Uredbe (ES) št. 2805/95 o
določitvi izvoznih nadomestil v vinskem sektorju ( UL
L 241, 14.9.2007
)28
  • L055 (zakonodaja) – 28.2.2008
Uredba Sveta (ES) št. 171/2008 z dne 25. februarja 2008
o ohranitvi Uredbe Sveta (ES) št. 71/97 o razširitvi
protidampinške dajatve, uvedene na uvoz koles s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske, na nekatere dele za kolesa s poreklom
iz Ljudske republike Kitajske1Uredba Sveta (ES) št. 172/2008 z dne 25. februarja 2008
o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem
pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz fero-silicija s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Egipta, Kazahstana,
Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Rusije6Uredba Komisije (ES) št. 173/2008 z dne 27. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave21Uredba Komisije (ES) št. 174/2008 z dne 27. februarja
2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 994/2007 o uvedbi
protidampinške dajatve na uvoz fero-silicija s poreklom
iz Ljudske republike Kitajske, Egipta, Kazahstana, Nekdanje
jugoslovanske republike Makedonije in Rusije23Uredba Komisije (ES) št. 175/2008 z dne 27. februarja
2008 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifne kvote,
odprte z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje februar 200825
  • C055 (informacije in objave) – 28.02.2008
Posodobitev seznama carinskih uradov, pri katerih se lahko
prijavi proizvode iz Priloge I k
Uredbi
Komisije (ES) št. 1635/2006
za sprostitev v
prosti promet v Evropski skupnosti14
  • L056 (zakonodaja) – 29.02.2008
Uredba Komisije (ES) št. 178/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 183/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave16Uredba Komisije (ES) št. 184/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave18Uredba Komisije (ES) št. 185/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/200720Uredba Komisije (ES) št. 186/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/200721Uredba Komisije (ES) št. 187/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi22Uredba Komisije (ES) št. 188/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi26
  • L057 (zakonodaja) – 1.3.2008
Uredba Komisije (ES) št. 190/2008 z dne 29. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave6Uredba Komisije (ES) št. 191/2008 z dne 29. februarja
2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 1. marca 20088Skupno stališče Sveta 2008/179/SZVP z dne 29. februarja
2008 o spremembi Skupnega stališča 2005/440/SZVP o
omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo37

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov
EU je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih