TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L046 do L048


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L046 (zakonodaja) – 10.2.2007
Uredba Komisije (ES) št.
143/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
144/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi izvoznih
nadomestil za mleko in mlečne izdelke3Uredba Komisije (ES) št.
145/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi največjega izvoznega
nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/20047Uredba Komisije (ES) št. 150/2007 z dne 15. februarja
2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi20Uredba Komisije (ES) št.
151/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi uvoznih dajatev v
sektorju žit
, ki se uporabljajo od 16. februarja 200723Uredba Komisije (ES) št. 152/2007 z dne 15. februarja
2007 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200626
  • L047 (zakonodaja) – 16.2.2007
Popravek Uredbe Komisije (ES) št.
1961/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št.
1396/98 o določitvi postopkov za uporabo v sektorju perutninskega
mesa Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 o uvozu kmetijskih
proizvodov s poreklom iz Turčije v Skupnost
( UL
L 408, 30.12.2006
)3Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1962/2006 z dne 21.
decembra 2006 o uporabi člena 37 Akta o pristopu Bolgarije k
Evropski uniji
( UL
L 408, 30.12.2006
)8Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1963/2006 z dne 22.
decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1483/2006 glede
količin, ki jih zajema stalni javni razpis za ponovno prodajo
žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu
Skupnosti
( UL
L 408, 30.12.2006
)11Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1964/2006 z dne 22.
decembra 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje
uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša
ob uporabi
Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/90 ( UL
L 408, 30.12.2006
)15Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1965/2006 z dne 22.
decembra 2006 o prilagoditvi uredb za sektor govejega in
telečjega mesa zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski
uniji
( UL
L 408, 30.12.2006
)21
  • L048 (zakonodaja) – 16.2.2007
Popravek Uredbe Sveta (ES) št.
1463/2006 z dne 19. junija 2006 o prilagoditvi Uredbe (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) zaradi pristopa
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
( UL L 277, 9.10.2006)3
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih