TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L036 do L042

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L036 (zakonodaja) – 9.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 118/2008 z dne 8. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 119/2008 z dne 7. februarja
2008 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


(Aparat za
odstranjevanje dlačic in nego kože, ki deluje na podlagi
tehnologije intenzivne pulzirajoče svetlobe – 8543 70 90)3
  • L037 (zakonodaja) – 12.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 120/2008 z dne 11. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Informacija o začetku veljavnosti Protokola k sporazumu o
sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo
in Republiko San Marino glede sodelovanja Republike
Bolgarije in Romunije kot pogodbenic zaradi njunega pristopa k
Evropski unij
i9
  • C038 (informacije in objave) – 12.2.2008
Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropskih
skupnosti


(dopolnitev
besedila za pojasnevalne opombe k 90. poglavju)1
  • L038 (zakonodaja) – 13.2.20008
Uredba Komisije (ES) št. 122/2008 z dne 12. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L040 (zakonodaja) – 14.2.2008
Uredba Sveta (ES) št. 125/2008 z dne 12. februarja 2008
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 o določitvi
postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za
zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih
pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru
Svetovne trgovinske organizacije (STO)1Uredba Komisije (ES) št. 126/2008 z dne 13. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3
  • L041 (zakonodaja) – 15.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 128/2008 z dne 14. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 129/2008 z dne 14. februarja
2008 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 130/2008 z dne 14. februarja
2008 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/20075Uredba Komisije (ES) št. 131/2008 z dne 14. februarja
2008 o določitvi, da se v okviru stalnega javnega razpisa za
beli sladkor
, odprtega z Uredbo (ES) št. 1060/2007, ne
izbere nobena ponudba6Uredba Komisije (ES) št. 132/2008 z dne 14. februarja
2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 745/2004 o določitvi
ukrepov za uvoz proizvodov živalskega izvora za osebno porabo
(1)7Uredba Komisije (ES) št. 133/2008 z dne 14. februarja
2008 o uvozu čistopasemskih plemenskih živali vrste goveda iz
tretjih držav in dodelitvi izvoznih nadomestil zanj

(Kodificirana različica)11
  • C041 (informacije in objave) – 15.2.2008
Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropskih
skupnosti


(na strani
101 se besedilo k tarifni številki 2309 nadomesti z
naslednjim: 2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali –
„Glej opombo 1 k temu poglavju….)5Obvestilo uvoznikom – Uvoz tekstilnih izdelkov iz
Bangladeša v Skupnost


(Evropska
komisija obvešča gospodarske subjekte Skupnosti, da obstaja
upravičen dvom o poreklu tekstilnih izdelkov HS, poglavji 61 in
62, iz Bangladeša, za katere se zahteva preferencialna
tarifna obravnava po splošnem sistemu preferencialov (GSP)8
  • L042 (zakonodaja) – 16.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 134/2008 z dne 15. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 135/2008 z dne 15. februarja
2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. februarja 20083Uredba Komisije (ES) št. 136/2008 z dne 15. februarja
2008 o izdaji uvoznih potrdil za olivno olje v okviru
tunizijske tarifne kvote6Uredba Komisije (ES) št. 137/2008 z dne 15. februarja
2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto
2007/20087Uredba Komisije (ES) št. 138/2008 z dne 15. februarja
2008 o zaključitvi delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo pri uvozu vezanega lesa okoumé s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske9Uredba Komisije (ES) št. 139/2008 z dne 15. februarja
2008 o spremembi prilog I, II, III, V in VII k Uredbi Sveta (EGS)
št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih
tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav11Sklep Sveta z dne 12. februarja 2008 o načelih, prednostnih
nalogah in pogojih iz Partnerstva za pristop s Hrvaško

in razveljavitvi Sklepa 2006/145/ES51Odločba Komisije z dne 7. februarja 2008 o spremembi Priloge D
k Direktivi Sveta 88/407/EGS in Odločbe Komisije 2004/639/ES o
določitvi uvoznih pogojev za uvoz semena domačega goveda
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 409) (1)63

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih