TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L021 do L030

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L021 (zakonodaja) – 30.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 80/2007 z dne 29. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 81/2007 z dne 29. januarja 2007
o določitvi količin obveznosti dobave za uvoz trsnega sladkorja
v skladu s Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo
za obdobje
dobave 2006/20073Uredba Komisije (ES) št. 82/2007 z dne 29. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in
rženo moko ter za drobljenec in zdrob5Uredba Komisije (ES) št. 83/2007 z dne 29. januarja 2007
o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita7Uredba Komisije (ES) št. 84/2007 z dne 29. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za slad9Uredba Komisije (ES) št. 85/2007 z dne 29. januarja 2007
o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad11Uredba Komisije (ES) št. 86/2007 z dne 29. januarja 2007
o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža,
dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za
pomoč v hrani13Uredba Komisije (ES) št. 87/2007 z dne 29. januarja 2007
o določitvi, v kakšnem obsegu je mogoče ugoditi zahtevkom
za uvozna dovoljenja, vloženim v januarju 2007 za mlado
govedo moškega spola za pitanje
, v okviru tarifne
kvote, predvidene z Uredbo (ES) št. 800/200615Uredba Komisije (ES) št. 88/2007 z dne 12. decembra 2006
o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih
nadomestil za žita
, izvožena v obliki testenin, ki sodijo v
oznaki KN 19021100 in 190219 (Kodificirana različica)16
  • L022 (zakonodaja) – 31.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 90/2007 z dne 30. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št. 92/2007 z dne 30. januarja 2007
o določitvi dopolnilne količine surovega trsnega sladkorja s
poreklom iz držav AKP in Indije
za dobavo rafinerijam za tržno
leto 2006/200710
  • L025 (zakondoaja) – 01.2.2007
Uredba Komisije (ES) št. 94/2007 z dne 31. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 95/2007 z dne 31. januarja 2007
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 1. februarja 20073Uredba Komisije (ES) št. 97/2007 z dne 31. januarja 2007
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi
januarja 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz
sektorjev jajc in perutninskega mesa
v skladu z uredbama (ES)
št. 593/2004 in (ES) št. 1251/967
  • L026 (zakonodaja) – 02.2.2007
Uredba Komisije (ES) št.
98/2007 z dne 1. februarja 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjaveUredba Komisije (ES) št. 99/2007 z dne 1. februarja 2007
o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom
za uvozne pravice, vloženim v januarju 2007 za zamrznjeno goveje
meso, namenjeno za predelavo3
  • L028 (zakonodaja) – 03.2.2007
Uredba Komisije (ES) št. 101/2007 z dne 2. februarja
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Odločba Komisije z dne 2. februarja 2007 o nujnih ukrepih za
začasno prekinitev uvoza ribiških proizvodov za prehrano
ljudi iz Republike Gvineje
(notificirano pod dokumentarno
številko C(2007) 278)25
  • L029 (zakonodaja) – 03.2.2007
Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1933/2006 z dne 21.
decembra 2006 o začasnem preklicu dostopa Republike Belorusije
do splošnih tarifnih preferencialov
( UL
L 405, 30.12.2006
)14
  • L030 (zakonodaja) – 03.2.2007
Popravek Sklepa št. 1/2006 (2006/981/ES) Sveta za
sodelovanje EU-Južna Afrika z dne 12. decembra 2006 o
spremembi Priloge II in Priloge III k Sporazumu o trgovini,
razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi (STRS)
za postopno ukinitev in odpravo dajatev na nekatere avtomobilske
izdelke (UL
L 370, 27.12.2006
)3
  • C023 (informacije in objave) – 1.02.2007
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz sečnine
s poreklom iz Rusije8
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih