TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L274, z dne 20.10.2005




























































Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48






  • L274 (zakonodaja) – 20.10.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1706/2005 z dne 19. oktobra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 1707/2005 z dne 18. oktobra
2005 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske
vrednosti za nekatero pokvarljivo blago


3


Uredba Komisije (ES) št. 1712/2005 z dne 19. oktobra
2005 o spremembah izvoznih nadomestil za predelane proizvode iz
žit in riža


75


Uredba Komisije (ES) št. 1713/2005 z dne 19. oktobra
2005 o zavrnitvi vlog za izvozna dovoljenja za nekatere
predelane proizvode na osnovi žit


77


Uredba Komisije (ES) št. 1714/2005 z dne 19. oktobra
2005 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne
rumenjake
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


78


Uredba Komisije (ES) št. 1715/2005 z dne 19. oktobra
2005 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega
mesa in jajc
ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES)
št. 1484/95


80


Uredba Komisije (ES) št. 1716/2005 z dne 19. oktobra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca, ki stopijo v
veljavo 20. oktobra 2005


82


Uredba Komisije (ES) št. 1717/2005 z dne 19. oktobra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za perutninsko
meso
, ki se začnejo uporabljati 20. oktobra 2005


84


Uredba Komisije (ES) št. 1718/2005 z dne 19. oktobra
2005 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v
Prilogi I k Pogodbi


86


Odločba Komisije z dne 17. oktobra 2005 o določitvi dodatnih
zahtev za nadzor aviarne influence pri prosto živečih pticah

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3877)


93


Odločba Komisije z dne 19. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih
ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco v
Turčiji
in razveljavitvi Odločbe 2005/705/ES (notificirano pod
dokumentarno številko K(2005) 4135) (1)





Odločba Komisije z dne 19. oktobra 2005 o določitvi ukrepov
biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa
visoko patogene aviarne influence
, ki jo povzroča virus
influence A H5N1, s ptic, ki živijo v divjini, na perutnino in
druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema
zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem
(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4163) (1)










(1) Besedilo velja za EGP



Povezave:



Uradni
list Evropske unije
:






Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader



Prenesete
ga lahko od
tukaj







Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih