TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L274, L275 in L277
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
 • L274 (zakonodaja) – 18.10.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1209/2007 z dne 17. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1210/2007 z dne 17. oktobra 2007 o odprtju razpisa za dodelitev
izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnik,
pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)3Uredba Komisije (ES) št.
1211/2007 z dne 17. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št.
883/2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s
proizvodi vinskega sektorja5Uredba Komisije (ES) št.
1212/2007 z dne 17. oktobra 2007 o spremembi več uredb glede
oznak kombinirane nomenklature za nekatere cvetličarske proizvode,
sadje in zelenjavo ter nekatere proizvode iz predelanega sadja in
zelenjave7Uredba Komisije (ES) št.
1213/2007 z dne 17. oktobra 2007 o zmanjšanju zneskov
pomoči za tržno leto 2007/2008, dodeljenih proizvajalcem nekaterih
agrumov, zaradi prekoračitve mejnih količin za predelavo v
nekaterih državah članicah9Sklep Sveta z dne 25. junija 2007 o
izvrševanju pravic in obveznosti, podobnih začasnemu
članstvu v Svetovni carinski organizaciji, s strani Evropske
skupnosti11
 • C244 (informacije in
  objave) – 18.10.2007
Objava vloge na podlagi člena 6(2)
Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih
označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila40
 • L275 (zakonodaja) –
  19.10.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1215/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1217/2007 z dne 18. oktobra 2007 o spremembi Priloge III k Uredbi
Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz
nekaterih tekstilnih izdelkov iz tretjih držav16Uredba Komisije (ES) št.
1218/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi izvoznih
nadomestil za goveje in telečje meso19Uredba Komisije (ES) št.
1219/2007 z dne 18. oktobra 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj na
podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca oktobra
2007 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso
, odprtih z
Uredbo (ES) št. 616/200723Uredba Komisije (ES) št.
1220/2007 z dne 18. oktobra 2007 o spremembi reprezentativnih
cen in višine dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju
sladkorja
, določenimi z Uredbo (ES) št. 1110/200725Uredba Komisije (ES) št.
1221/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi stopenj nadomestil
za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago
, ki ni zajeto
v Prilogi I k Pogodbi27Uredba Komisije (ES) št.
1222/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi reprezentativnih
cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin

in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/9530Sklep št. 1/2007 Skupnega
odbora ES/Danska-Ferski otoki z dne 8. oktobra 2007 o spremembi
Protokola 4 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter
vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov
na drugi strani32
 • L277 (zakonodaja) –
  20.10.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1223/2007 z dne 19. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1224/2007 z dne 19. oktobra 2007 o koeficientu dodeljevanja, ki
se uporablja za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz sira v
Združene države Amerike
v letu 2008 v okviru nekaterih kvot
GATT3Uredba Komisije (ES) št.
1225/2007 z dne 19. oktobra 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj za
česen
v podobdobju od 1. decembra 2007 do 29. februarja 20085Uredba Komisije (ES) št.
1226/2007 z dne 17. oktobra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za
mednarodno trgovino s surovimi diamanti7Uredba Komisije (ES) št.
1228/2007 z dne 19. oktobra 2007 o zaključku preiskave v zvezi z
morebitnim izogibanjem izravnalnim ukrepom, uvedenim z Uredbo
Sveta (ES) št. 1628/2004 na uvoz nekaterih sistemov
grafitnih elektrod s poreklom iz Indije15Uredba Komisije (ES) št.
1229/2007 z dne 19. oktobra 2007 o zaključku preiskave v zvezi
z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim
z Uredbo Sveta (ES) št. 1629/2004 na uvoz nekaterih
sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Indije18Popravek Uredbe Komisije
(ES) št. 1222/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi
reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za
jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95
(UL
L 275, 19.10.2007
)33
 • C246 (informacije in
  objave) – 20.10.2007
Sporočilo Komisije o končnem
odstotku porabe uvoznih kvot za riž
iz Uredbe Komisije (ES)
št. 2021/2006 v letu 200714Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede
uvoza nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin
itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske15

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih