TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnega lista EU, št. L119 do št. L121


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L119 (zakonodaja) – 4.5.2006
Uredba Komisije (ES) št.
680/2006 z dne 3. maja 2006 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave3Uredba Komisije (ES) št.
681/2006 z dne 2. maja 2006 o uvedbi vrednosti na enoto za
določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago5
  • L120 (zakonodaja) –
    5.5.2006
Uredba Sveta (ES) št.
683/2006 z dne 27. februarja 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki
izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko
v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994
o spremembah
ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije,
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije
in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k
Evropski uniji o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS)
št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter
skupni carinski tarifi1Uredba Komisije (ES) št.
684/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave3Uredba Komisije (ES) št.
685/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi reprezentativnih cen in
dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja
, v
uporabi od 5. maja 20065Uredba Komisije (ES) št.
686/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za
beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave7Uredba Komisije (ES) št.
687/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi najvišjega
nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje
države za 25. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/20059Uredba Komisije (ES) št.
689/2006 z dne 4. maja 2006 o izdaji izvoznih dovoljenj v
vinskem sektorju11Uredba Komisije (ES) št. 690/2006 z dne 4. maja 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo
moko ter za drobljenec in zdrob12Uredba Komisije (ES) št. 691/2006 z dne 4. maja 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru
razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/200514Uredba Komisije (ES) št. 692/2006 z dne 4. maja 2006 o
določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno
pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES)
št. 1059/200515Uredba Komisije (ES) št. 693/2006 z dne 4. maja 2006 o
določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za sirek v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/200516Sklep Sveta z dne 27. februarja 2006 o sklenitvi Sporazuma v
obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino
Tajsko
v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti
na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike
Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski
uniji17Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Kraljevino Tajsko
v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o
spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike
Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve,
Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike
Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa
k Evropski uniji19
  • L121 (zakonodaja) – 6.5.2006
->! Uredba Sveta (ES) št. 695/2006 z dne 5. maja
2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 397/2004 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve na uvoz bombažnega
posteljnega perila s poreklom iz Pakistana14Uredba Komisije (ES) št. 696/2006 z dne 5. maja 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave27
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih